Arkiv

Ung Kreft er blitt alliansepartnere i Pårørendealliansen. Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som synliggjør pårørende, og arbeider for å forbedre deres vilkår og rettigheter uavhengig av hvem man er pårørende til.

Les mer!

Maja Arnekleiv ville bare delta med et følelsesladet bilde i UKM. Nå har animasjonsfilmen hennes blitt vist på filmfestivaler verden over.

Les mer!

Er du pårørende eller etterlatt til en som har hatt kreft? Ønsker du å hjelpe andre? Ung Kreft søker nye samlingsledere for Ung Pårørende Oslo.

Les mer!

Bli med på Sommeraktivitetsuka på Montebellosenteret! Årets kurs er fra 29. juni til 5. juli. Prøv spennende aktiviteter og bli kjent med andre unge berørt av kreft.

Les mer!

Ung Pårørende Bergen trenger nye ledere til sine samlinger.

Les mer!

Er snus bedre enn røyk? Og hvor stor virkning har egentlig festrøyking på helsa?

Les mer!