Har du lyst til å bidra i organisasjonen vår? Det finnes mange måter du kan engasjere deg på.

Likeperson: En likeperson er en person som bruker egne erfaringer til å møte andre mennesker i en lignende situasjon som den man selv har gjennomgått. Ung Kreft driver likepersonsarbeid for både kreftpasienter og pårørende, gjennom Ung Kontakt og Ung Pårørende.

Tillitsvalgt i fylkesgruppene: Fylkesgruppene våre driver et jevnlig aktivitetstilbud for lokale medlemmer. For å sitte i et fylkesgruppestyre, må man velges inn på deres lokale årsmøte, som avholdes mellom 1. januar og 7. februar. Ta kontakt med fylkesleder i din region for mer informasjon. Finnes det ikke en fylkesgruppe i din region? da kan vi hjelpe til med et oppstartsmøte. Ta kontakt med sekretariatet.

Brukerrepresentant: En brukerrepresentant er en person som er med å påvirke beslutninger og prosesser f.eks. i NAV, ved et sykehus eller ved andre helseinstitusjoner. Ung Kreft oppnevner jevnlig brukerrepresentanter til diverse utvalg. Har du lyst til å være med å påvirke Helse-Norge? Send en mail til post@ungkreft.no, og merk den «Brukerrepresentant Ung Kreft», så kan vi lagre deg som potensiell brukerrepresentant i databasen vår.

Ressursperson: Er du glad i å skrive? Eller har du talent for å ta gode bilder? Liker du å snakke med mennesker? Har du sans for detaljer og kan lage flotte bordoppsetninger? Uansett hva du liker å gjøre, har vi helt sikkert bruk for deg. Kanskje du kan hjelpe fylkesgruppene med å skrive artikler til medlemsbladet vårt «Unge Krefter», kanskje du kan ta fine bilder som kan brukes på nettsidene våre, kanskje du kan hjelpe fylkesgruppene med å stå på stand og dele ut informasjonsmateriell, eller kanskje du kan hjelpe til med forberedelser i forkant av et arrangement. Send en mail til post@ungkreft.no, merket «Ressursperson i Ung Kreft», og skriv litt om hva du ønsker å bidra med og hvor du bor, så skal vi sette deg i kontakt med noen som kan ha bruk for akkurat deg.

 

FUCK CANCER- workshop: 

  • Workshopene planlegges og arrangeres av frivillige.
  • Alle armbånd perles av frivillige.
  • Armbåndene selges i Kreftforeningens nettbutikk.
  • Alle inntektene fra armbåndene går uavkortet til kreftforskning og til arbeidet for unge kreftrammede og pårørende.
  • Det finnes i dag folk som arrangerer workshops i Oslo, Bergen, Trondheim, Hamar, Gjøvik, Stavern, Brønnøysund, Kristiansund, Stavanger og Rena. Med flere på vei.
  • Vi prøver å få til flere workshop, men det er viktig at det er en viss kvalitetssikring da armbåndene skal selges videre.

Om du ønsker å starte opp en workshop send mail til marie@ungkreft.no
I førsteomgang krever vi at dere er et team på minimum 5 personer for å starte opp en workshop.

Workshopene er åpne for alle som ønsker å bidra. Følg med på Facebook for å finne en workshop nær deg.