Oppdatering: Stortinget vedtok 15. desember 2018 å endre fortolkningen av regelverket, så nå er egenandelen fjernet. Fertilitetshjelpen er dermed ikke lenger aktiv. 

 

Kreftrammede menn får tilbud om å fryse ned sæd før kreftbehandling helt gratis. Kvinner må betale 17 416 kr i egenandel for å fryse ned egg. Dette fører til at mange unge kvinner må gi slipp på drømmen om å bli mor, fordi de ikke har råd til fertilitetsbevarende behandling. De er ofte studenter som ikke har mye penger på konto, og som heller ikke rekker å spare opp beløpet siden behandlingen må starte med en gang. Ung Kreft har derfor opprettet Fertilitetshjelpen.

 

Hva er Fertilitetshjelpen?

Fertilitetshjelpen gir økonomisk støtte til hormonbehandling i forkant av uthenting og nedfrysing av egg før kreftbehandling. Hormonbehandlingen har en egenandel på 17 416 kr. Unge kreftrammede kvinner kan søke om støtte opp til dette beløpet.

 

Hvordan søke og motta støtte?

Søknadsskjema fås av behandlende lege. Når søknaden er utfylt og attestert av overlege ved godkjent fertilitetsklinikk, kan den sendes til Ung Kreft, Postboks 78, 0101 Oslo. Opplysninger som mottas av Ung kreft behandles konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven.

Støtten kommer i tillegg til, og ikke i stedet for offentlige ytelser. Beløpet er, fra og med 2016, ikke skattepliktig og skal ikke tas med i selvangivelsen. Egenandelen for hormonbehandlingen er 17 416 kr (2018), og Fertilitetshjelpen kan bidra med støtte opp til dette beløpet.

Når vi har mottatt og eventuelt godkjent søknaden kan du sende oss oppgjørsskjema for utlegg til hormonbehandling fortløpende eller etter endt hormonbehandling. Oppgjøret må sendes inn senest tre uker etter endt hormonbehandling. Du vil få tilsendt et oppgjørsskjema idet du eventuelt får innvilget søknaden. Husk å ta vare på alle kvitteringene, da disse må legges ved oppgjørsskjema for å få dekket utgiftene. Når vi mottar oppgjøret, betaler vi utleggene du har hatt inn på kontoen din.

Dersom du ikke har råd til å gjøre de første utleggene kan du søke om å få utbetalt et grunnbeløp før du henter ut den første resepten. Ung Kreft vil fortsatt ha inn kopi av kvitteringene i etterkant. Ta kontakt med post@ungkreft.no eller ring daglig leder, Annika Fallsen Huhtala: 970 78 430.

 

Betingelser for å søke:

  • Enkeltpersoner med medlemskap i Ung Kreft. Medlemskap i Ung Kreft koster 250 kr i året. Medlemskap i Ung Kreft betyr at man er med på å støtte arbeidet vårt, inkludert arbeidet med Fertilitetshjelpen.
  • Man skal gjennomgå fertilitetsbevarende behandling før man starter med kreftbehandling.
  • Man gjennomgår fertilitetsbevarende behandling hos offentlig fertilitetsklinikk: Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Søknaden må attesteres av overlege ved offentlig fertilitetsklinikk som kan bekrefte at pasienten går gjennom fertilitetsbevarende behandling grunnet kreft, og at behandlingen kan gå utover fertiliteten.

 

Hvordan prioriteres søknadene?

Søkerne trenger støtte raskt, og derfor prioriterer vi søknadene i kronologisk rekkefølge. Det vil si at de søknadene som ligger øverst i bunken, blir først innvilget. Vi utbetaler støtte så lenge det finnes midler i ordningen. Dersom det ikke lenger finnes midler, vil søkere settes på venteliste prioritert etter hvem som søkte først, mens vi jobber med å innhente nye midler.

 

Hvor kommer midlene fra?

Ung Kreft har realisert Fertilitetshjelpen i samarbeid med Ferring Legemidler AS, IBSA Nordic og Merck.

 

Det offentliges ansvar

Ung Kreft mener at hormonbehandling i forbindelse med fertilitetsbevarende behandling hos unge kreftrammede skal dekkes av staten. Fertilitetsbevarende tiltak bør være en del av en helhetlig kreftbehandling som ivaretar pasientens ønske om å kunne få barn i fremtiden. Det er det offentliges ansvar å sørge for en likeverdig helsetjeneste som ikke skiller mellom kjønn når det ikke finnes medisinske grunner til det. Fertilitetshjelpen er en midlertidig ordning frem til staten påtar seg dette ansvaret.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med daglig leder i Ung Kreft, Annika Fallsen Huhtala.

post@ungkreft.no

970 78 430