Ung Kreft Helsereiser har vært et tilbud for unge kreftrammede mellom 15 og 35 år som har trengt et avbrekk fra sykdommen. I 2016 har vi dessverre ikke hatt midler til å finansiere en slik tur. Ung Kreft håper å få på plass et lignende tilbud for målgruppen vår igjen. Dersom vi får tilbake tilbudet blir det annonsert på nettsiden vår og i medlemsbladet.