Som medlem i Ung Kreft får du 4 ganger i året tilsendt vårt medlemsblad Unge Krefter i posten.

I medlemsbladet finner du artikler om aktuelle tema for ungdom berørt av kreft, du kan lese om personlige historier fra pasienter og pårørende, og se hva som rører seg i organisasjonen for tiden.

Har du lyst til å skrive en artikkel for medlemsbladet vårt? Har du ønsker om tema du vil at skal bli skrevet om i bladet?

Kommentarer og spørsmål til redaksjonen kan rettes til: ungekrefter(at)ungkreft.no