Hva er Ung Kontakt?

Ung Kontakt er Ung Kreft sin likepersonstjeneste.

En likepersonstjeneste er en tjeneste der man tilbyr møteplasser eller samtaler til personer som ønsker å snakke med noen som har vært i samme situasjon som en selv. Likepersonstjenesten skal ledes av en likeperson som selv har hatt en tilsvarende erfaring som målgruppen tilbudet retter seg mot.

I Ung Kreft skiller vi mellom begrepene «likeperson» og «besøker». For å bli likeperson må du ta et e-kurs, som forklarer de vanligste problemstillingene til unge rammet av kreft, og enkle kommunikasjonsteknikker. Likepersoner i Ung Kreft kan arrangere og lede medlemstreff lokalt, men vil ikke kunne sendes ut på personlige besøk til noen som ønsker en samtale.

For å bli besøker i Ung Kontakt må du først gjennomføre et e-kurs (del 1) og bli likeperson, og deretter ta et kommunikasjonskurs (del 2), og formelt godkjennes av en leder for Ung Kontakt. Vær oppmerksom på at det ikke er en selvfølge at man blir godkjent selv om man har tatt begge kursene. Våre besøkere kan både arrangere og lede medlemstreff lokalt, og også sendes ut på personlige besøk til personer som ønsker samtale.

For å bli godkjent som besøker må du delta på kurs 1 og 2, og oppfylle våre 3 kriterier: 

 1. Du må være enten pasient eller pårørende, og fått din egen erfaring med sykdom på avstand
 2. Du må være medlem og en ansvarlig og pålitelig representant for vår organisasjon
 3. Du må ha gode medmenneskelige egenskaper, og møte de du besøker på en trygg og støttende måte

Hva lærer man på kursene?

På kursene lærer deltakerne om blant annet følgende punkter:

 • Hva innebærer det å være frivillig?
 • Hvordan er man en god representant for sin organisasjon?
 • Hvilke utfordringer kan man bli møtt med som kreftrammet?
 • Hvordan møter man personer i krise?
 • Kommunikasjonsteknikker og kroppsspråk gjennom gruppearbeid, film og rollespill
 • Hvordan snakker man om selvbilde og seksualitet?
 • Hvordan snakker man om sorg og død?
 • Å sette egne grenser som frivillig
 • Veien videre etter kurset, godkjenning og oppfølging
 • Kurset går ikke inn på enkelte kreftdiagnoser.

I kurs del 1 går man teoretisk gjennom alle temaene, og i kurs del 2 går man mer i dybden, og får prøve hvordan teorien virker i praksis.

E-kurset består av både informasjonstekster, trykk-oppgaver, informasjonsfilmer og selvreflekteringsoppgaver, og tar ca. 40 minutter å gjennomføre.

Ung Kontakt kurs del 2 arrangeres lokalt, når det er mer enn 3 fra samme sted som ønsker å gjennomføre kurset. Er du interessert i å ta kursene for å bli likeperson eller besøker? Ta kontakt med leder for likepersonstjenesten, Ina Merkesdal: 454 37 838 | ina@ungkreft.no