Lymfødem er hevelser og væskeansamlinger som oppstår fordi drenasjen fra lymfene reduseres. Dette kan oppstå når lymfeknuter opereres bort, eller når det gis strålebehandling på områder hvor lymfeknuter er samlet.

Lymfødem oppstår oftest i armer og ben, men kan også oppstå i andre deler av kroppen. Lymfødem er en kronisk lidelse og kan gi store funksjonsendringer.

Tegn på lymfødem:

 • diffust ubehag
 • tyngdefølelse
 • bevegelsesproblemer
 • sprengsmerter
 • hevelse, hudproblemer og infeksjoner

Dersom du mistenker at du har lymfødem kan du be legen din henvise deg til fysioterapeut med spesialkompetanse på dette. Behandlingen er gratis dersom fysioterapeuten har driftstilskudd. Norsk Lymfødemforening har fylkesvis oversikt.

Hensikten med denne behandlingen vil være å redusere hevelse, lindre plager, bedre funksjonen og forebygge komplikasjoner. Behandlingen vil bestå av lymfedrenasje, bandasjering, øvelser og tilpasning av kompresjonsstrømper.

Råd ved lymfødem:

 • unngå for høy varme og kulde – ingen badstue
 • unngå solbrenthet
 • unngå skader – bruk hansker og andre hjelpemidler ved arbeid
 • unngå insektstikk – bruk midler mot insekter
 • ikke gå barbent ved ødem i beina
 • rens alle typer sår og rifter godt
 • oppsøk lege ved bakteriell infeksjon (feber, rødlig hud, frostrier)
 • bruk lite salt i maten
 • plasser arm eller ben høyt om natten
 • unngå hard massasje
 • unngå injeksjoner, akupunktur eller måling av blodtrykk på den siden du har ødemet

Det forskes nå på om fysisk aktivitet, styrketrening og kompresjonsbandasjering i kombinasjon kan forebygge lymfødem. En studie som pågår i Danmark vil kunne vise til om dette hjelper.