Nerveskader er små skader på nerver. Disse skadene kan oppleves som prikking, brenning, følelsesløshet i fingrer og tær. Lett berøring kan utløse smerte.

Symptomene kan komme gradvis under behandling, men forsvinner ofte etter avsluttet behandling. Det er oftest fingrer og tær som blir påvirket men det kan også gjelde hele hånden og foten.

Området rundt munn, hals, strupehode og stemmebånd kan også påvirkes, spesielt ved kulde og kald vind. Symptomene kommer gradvis under pågående behandling og forsvinner ofte etter avsluttet behandling. For noen kan det bli skader som en må leve med. Hør med din behandlende lege om dette gjelder deg.

Til de mer alvorlige seneffektene i denne gruppen er muskelsvakhet, ustø gange, balanseproblemer, vanskeligheter med å gå i trapper, snublende gange og drop-fot som er nedsatt kraft til å bøye opp beinet.

Det finnes lite forskning på dette området. Det man så langt vet er at medisiner som primært gis for behandling av epilepsi og depresjon også kan hjelpe mot nervesmerter. Noen kan også ha effekt av magnesium og kalsium i forbindelse med cellegiftbehandlingen.