Fra tidspunktet diagnosen stilles og videre frem i sykdomsforløpet opplever mange pasienter en følelsesmessig berg og dalbane.

Du kan oppleve:

  • håp og angst
  • glede og tristhet
  • ro og uro
  • glad og lettet etter behandling
  • forvirring og frykt for livet fremover, og for tilbakefall

Kanskje reagerer du helt annerledes enn du hadde forventet. Noen opplever å kunne starte opp igjen med hverdagene og ha det godt i en lengre periode, for så plutselig å gjenoppleve de samme tankene og følelsene som man hadde under sykdomsforløpet.

Mange synes det hjelper å snakke med noen andre som har blitt behandlet for kreft, og som har kjent på de samme følelsesmessige reaksjonene. Ung Kreft har et tilbud som heter Ung Kontakt der du kan bli møtt av en som har vært igjennom en lignende situasjon som deg selv. Med denne personen kan du utveksle dine erfaringer, og kanskje få noen ufaglærte tips om hva som hjalp den andre personen gjennom det samme.