Slimhinnen i urinblæren kan bli irritert av strålebehandling mot bekkenet. Dette medfører plager som kan minne om urinveisinfeksjon – hyppig vannlatning, svie, smerter og småblødninger.

Da er det viktig å drikke mye vann, gjerne to liter om dagen. Du bør også kontakte fastlegen din.

I enkelte tilfeller kan plagene med vannlatingen hos kvinner bli så store at det kan bli aktuelt med urinavledning (urostomi). Stråleskader kan oppstå fra måneder til år etter behandling, og de kan bli varige.

Fjerning av livmor kan medføre problemer med å tømme blæren. Dette skyldes at nervene til blæren kan være skadet. I de fleste tilfeller vil blærefunksjonen normalisere seg, men for enkelte kan problemet vare lenger.

Opplever du å ha mye blod i urinen skal du henvises videre for utredning av blærekreft, siden stråling mot urinblæren gir høyere risiko for utvikling av blærekreft som sekundærkreft.

Menn som blir operert for prostatakreft kan få problemer med ukontrollert vannlating. De kan ha god hjelp av bekkenbunnstrening for å minske urinlekkasje. Dersom du fortsatt sliter med ukontrollert vannlatning kan operasjon bli aktuelt.