post(at)ungkreft.no – 408 91 685

Besøksadresse: Øvre vollgate 11, 0158 Oslo

Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

OBS! Vi bruker (at) i stedet for @ i våre e-postadresser for å unngå automatisk genererte spam-mail. Bytt derfor ut (at) med @ når du skal sende oss en e-post. Beklager vanskelighetene dette medfører. 

 

Sekretariatet

Daglig leder: Cecilia Valenzuela – cecilia(at)ungkreft.no – 408 91 685

Prosjektkoordinator for Sjukt Sprek, Ung Pårørende og Fuck Cancer Armbånd: Marie Otterbeck Gravråk – marie(at)ungkreft.no – 482 52 083

Kommunikasjonsrådgiver: Anniken Golf Rokseth – anniken(at)ungkreft.no – 970 90 328

Hovedstyret

Styreleder: Pia Alexandersen – pia(at)ungkreft.no – 464 56 261

Styremedlem: Asgeir Fagerli Langberg – asgeir (at)ungkreft.no – 970 15 549

Styremedlem: Gitte Rudstaden – gitte@ungkreft.no – 952 89 358

Styremedlem: Helge Øvreness – helge(at)ungkreft.no – 916 26 567

Styremedlem: Christian Kateraas – christian(at)ungkreft.no – 408 90 572

Styremedlem: Cathrine Stølan Sundset – cathrine(at)ungkreft.no – 454 78 644

Vara: Astrid Kvale – astrid(at)ungkreft.no – 408 40 126

Vara: Anders Fotland- anders(at)ungkreft.no – 938 73 141

Vara: Tine Glesne Hansen – tine(at)hotmail.com – 911 44 254

 

Våre Fylkesgrupper

Ung Kreft Troms og Finnmark: tf(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Paul Vangberg – 920 14 481

Ung Kreft Nordland: (fylkesgruppen er lagt midlertidig på is)
Kontakt: post(at)ungkreft.no

Ung Kreft Midt-Norge: midtnorge(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Erle-Andrea B. L. Grüner Kvam – 481 24 346

Ung Kreft Innlandet: innlandet(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Ida Josefine Rudstaden – 952 89 361

Ung Kreft Østfold: ostfold(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Jennifer Bryant Igland – 477 02 907

Ung Kreft Oslo og Akershus: oa(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Joakim Nordby – 416 74 207

Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark: vbt(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Cathrine Sundset – 454 78 644

Ung Kreft Agder: agder(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Ingrid Bakke – 918 13 786

Ung Kreft Rogaland: rogaland(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Solveig Alvestad – 988 39 165

Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane: hsf(at)ungkreft.no
Fylkesleder: Anette Bratten Michelsen – 906 33 938

Prosjekter og tilbud

Vårt medlemsblad: ungekrefter(at)ungkreft.no
Redaktør: Anniken Golf Rokseth – anniken(at)ungkreft.no – 970 90 328

Ung Kontakt: ungkontakt(at)ungkreft.no
Prosjektleder: Ina Merkesdal – ina@ungkreft.no – 454 37 830

Ung Pårørende: ungparorende(at)ungkreft.no

 • Prosjektkoordinator: Marie Otterbeck Gravråk – marie(at)ungkreft.no –  482 52 083
 • Ung Pårørende Oslo: ungparorendeoslo(at)ungkreft.no
 • Ung Pårørende Bergen: ungparorendebergen(at)ungkreft.no
 • Ung Pårørende Tromsø: ungparorendetromso(at)ungkreft.no
 • Ung Pårørende Trondheim: ungparorendetrondheim(at)ungkreft.no

Sjukt Sprek: sjuktsprek(at)ungkreft.no

 • Prosjektkoordinator: Marie Otterbeck Gravråk – marie(at)ungkreft.no –  482 52 083
 • Sjukt Sprek Oslo: sjuktsprekoslo(at)ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Bergen: sjuktsprekbergen(at)ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Elverum: sjuktsprekelverum(at)ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Trondheim: sjuktsprektrondheim(at)ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Tønsberg: sjuktsprektonsberg(at)ungkreft.no

Etikk- og kontrollkomiteen: etikkogkontroll(at)ungkreft.no

 • Sunniva Hjertenes: sunniva_hjertenes(at)hotmail.com
 • Katrine Betten Ørjasæter, Kreftforeningen: katrinebetten(at)gmail.com

Valgkomiteen

 • Leder: Ina Merkesdal:  454 37 830, ina@ungkreft.no

*Denne siden ble sist oppdatert i juni 2017.