Ung Kreft har gleden av å invitere dere til Landskonferanse 26 – 28. april 2019 på Scandic Lillestrøm. For å komme seg til hotellet kan du ta toget, og hotellet ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Landskonferanse har et felles program for alle deltagerne. Programmet er ikke helt klart enda, men blir ettersendt i god tid før påmeldingsfristen. Kom gjerne med innspill til programmet.
Programmet starter fredag 26. april kl.18:00 og avsluttes søndag 24. april ca kl. 14:00. Vi håper så mange som mulig kan sette av tid til å delta. Oppmøte og registrering er satt opp fra klokken 17:00 på fredag.

Det arrangeres ikke Landsmøte i år, men i vedtektene står det at Ung Kreft under denne helgen skal velge inn nye medlemmer til Hovedstyret. Vi ber derfor om at alle fylkesgrupper sender tre delegater til samling denne helgen, slik at dere kan stemme ved valget av nye hovedstyremedlemmer. Delegater er tre stykker som fylkesstyre bestemmer skal dra og representere gruppa og vil kunne avgi stemmer ved valget.

Hvor mange kan fylkesgruppene sende?

Fylkesgruppene kan sende 3 delegater som Ung Kreft sentralt dekker reise og opphold for. Dersom fylkesgruppa vil ha med flere fra styret til Landskonferansen, kan dere sende flere på fylkesgruppa sin regning. Dere sender bare en vanlig påmelding, og fylkesgruppen vil motta en regning på 3000 kr som dekker reise og opphold per deltager utover de tre.

Hvor mange kan Sjukt Sprek, Ung Pårørende og Ung Kontakt sende?

Hver gruppe i Sjukt Sprek og Ung Pårørende kan sende inntil 3 frivillige hver.

Hvordan bestille reise?

Du kan enten bestille og betale reisen selv og få refundert utgiftene ved å sende inn et oppgjørsskjema. Du kan også bestille reise gjennom

Reise og konferanseservice:

For fly, bruk vedlagt skjema og send til post@reiseogkonferanseservice.no
Flyskjema Landskonferansen 2019 

Tlf: +47 69 51 03 90

Mob: +47 99 52 37 80

Ung Kreft dekker billigst mulig reisemåte. Men vi dekker selvfølgelig fly når avstandene er store. Bruk av egen bil og eventuelt taxi må avtales på forhånd og dekkes kun dersom det er spesielle behov, eller når det er billigste reisemåte. Vi viser til økonomireglementet som ligger på nettsiden vår dersom du lurer på noe. Du kan også ta kontakt med post@ungkreft.no

Med vennlig hilsen

Styreleder Roy Aleksander Farstad og Daglig leder Annika F. Huhtala

Påmelding

Påmeldingsfrist: 25. mars 2019.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet på e-post: annika@ungkreft.no

Påmelding

 

Er du en robot?