Noen å snakke med

Lukkede Facebook-grupper
Ung Kreft har to lukkede Facebook-grupper som kun er tilgjengelige for kreftrammede eller pårørende medlemmer i alderen 15 – 35 år. Her kan dere komme i kontakt med likesinnede fra hele landet, dele erfaringer og be om råd.

Les mer

Likepersonskurs
Er du mellom 15 og 35 år og har erfaring med å være kreftrammet, pårørende eller etterlatt? Ønsker du å hjelpe andre i samme situasjon? Da kan du bli likeperson i Ung Kreft. En likeperson er ikke en fagperson, men et medmenneske som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Som likeperson i Ung Kreft vil du bli matchet med noen som går igjennom noe lignende det du har opplevd, og ta en prat om det han eller hun går igjennom akkurat nå. En likeperson kan gi gode råd, men det viktigste er likevel å lytte. Ung Kreft holder flere likepersonskurs i året. På kurset lærer du hvordan du kan støtte andre i en sårbar situasjon og være en god samtalepartner. Du vil bli rustet til å håndtere temaer det kan være vanskelig å snakke om. Det er viktig at dine egne erfaringer med kreft er ferdig bearbeidet før du blir likeperson. Alle likepersoner har taushetsplikt. Datoer for nye likepersonskurs blir oppdatert på denne siden fortløpende. For mer informasjon kontakt styreleder Roy på e-post roy@ungkreft.no

Les mer

Ung Kontakt

Føler du deg alene og skulle ønske du hadde noen å snakke med?

Gjennom Ung Kontakt kan du møte andre unge som er berørt av kreft, det gjelder både om du er pasient eller pårørende. Det kan være godt å snakke med noen som selv har kjent på utfordringene kreft kan føre med seg. Kanskje har du mange spørsmål og tanker som det vil være godt å lufte. Du kan få besøk både på sykehuset og hjemme, eller vi kan treffes på en kafé. Det er helt opp til deg.

Les mer

Ung Pårørende
Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud til unge pårørende og etterlatte etter kreft, mellom 15-35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har pårørendeerfaring, og som har gjennomgått opplæring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft.

Les mer

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud fra Kreftforeningen til deg som har spørsmål knyttet til kreft eller alvorlig sykdom -enten du er pasient, pårørende, likeperson eller fagperson. Snakk med Kreftlinjen om kreft, rettigheter og muligheter - de har tid til å lytte.

Les mer