Noen å snakke med

Ung Kontakt
Gjennom Ung Kreft sitt prosjekt Ung Kontakt kan du komme i kontakt med andre unge som er berørt av kreft, det gjelder både om du er pasient eller pårørende. Det kan være godt å snakke med noen som selv har kjent på utfordringene kreft kan føre med seg.

Les mer

Ung Pårørende
Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud til unge pårørende til kreftrammede mellom 15-35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har pårørendeerfaring og som har gjennomgått opplæring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft.

Les mer

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud fra Kreftforeningen til deg som har spørsmål knyttet til kreft eller alvorlig sykdom -enten du er pasient, pårørende, likeperson eller fagperson. Snakk med Kreftlinjen om kreft, rettigheter og muligheter - de har tid til å lytte.

Les mer