Gjennom Ung Kreft sitt prosjekt Ung Kontakt kan du komme i kontakt med andre unge som er berørt av kreft, det gjelder både om du er pasient eller pårørende. Det kan være godt å snakke med noen som selv har kjent på utfordringene kreft kan føre med seg. Kanskje har du mange spørsmål og tanker som det vil være godt å lufte. Du kan få besøk både på sykehus og hjemme, eller vi kan treffes på en café. Det er helt opp til deg!

Alle våre unge kontakter har gjennomgått et omfattende likepersonskurs. Der har de lært om aktuelle temaer, gjort oppgaver og blitt vurdert som klare til å snakke med unge i en vanskelig situasjon. De har naturligvis taushetsplikt.

Har du lyst til å ta en prat med noen som vet hva det vil si å være ung og berørt av kreft? Ta kontakt med din lokalleder nedenfor, så kan han/hun videreformidle kontakt med en som har vært igjennom noe lignende som deg. Ung Kontakt har også hyggekvelder på ungdomsrommene på Haukeland universitetssykehus og Radiumhospitalet for unge inneliggende pasienter og pårørende. Følg med i Facebook-gruppene til Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane og Ung Kreft Oslo og Akerhus for oppdatert informasjon om neste hyggekveld.

 

Ledere Ung Kontakt

Ung Kreft Oslo og Akershus:
Viviann Norheim
905 50 708
vivinor01@yahoo.com
Ung Kreft Østfold:
Julie Tangen
93619865
Julie_davidsen@hotmail.com
Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark:
Cathrine Sundset
474 78 644
katta_sundset@hotmail.com
Ung Kreft Nordland:
Børge A. Angelsen
916 44 657
borge.angelsen@gmail.com
Ung Kreft Troms og Finnmark:
Christer Hansen
41471023
Christerhansen@ymail.com
Ung Kreft Agder:
Ina Merkesdal
45437830
ina@ungkreft.no
Ung Kreft Rogaland:
Ingunn Helland
475 10 984
ingunn@ungkreft.no
Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane:
Stein-Magne Aksnes
916 13 597
s-ma@live.no
Ung Kreft Midt-Norge:
Roy Aleksander Farstad
959 43 533
royafarstad@gmail.com
Ung Kreft Innlandet:
Ina Merkesdal
454 37 830
ina@ungkreft.no