Om Ung Kreft

Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra. Det gjør vi ved å arrangere aktiviteter og lage et inkluderende fellesskap for medlemmene våre. I tillegg arbeider vi for å fremme unge berørt av kreft sine politiske, økonomiske og sosiale interesser.

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende pasientforening som har eksistert i over 35 år. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold. Møter du opp på våre aktiviteter, treffer du alltid likepersoner som selv har erfaring med å enten være kreftrammet eller pårørende.

Som ungdom og ung voksen er man i rask utvikling og skal oppnå mye på kort tid: gå igjennom puberteten og finne seg selv, bli ferdig utdannet, få sin første jobb, bygge nettverk og kanskje stifte familie. Når man får kreft midt i livets mest hektiske fase, kan avstanden til jevnaldrende bli stor. Vennene fortsetter å utvikle seg, mens en selv står på pause. Det gjør at mange føler seg veldig alene.

Ung Kreft er her for unge kreftrammede og pårørende som trenger å snakke med noen i samme situasjon, eller som ønsker å bli med på en spennende aktivitet og glemme alt som er kjipt.

Vi anbefaler helsepersonell og andre interesserte å melde seg på vårt nyhetsbrev.

 

Ung Kreft sine formål:

– å arrangere likepersonsaktiviteter sentralt og lokalt
– å spre kunnskap om unge berørt av kreft
– å jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser