Om Ung Kreft

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende organisasjon drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreftsykdom. Foreningen ble startet i 1983. Ung Kreft er tilsluttet Kreftforeningen, men er en autonom organisasjon med Landsmøtet som høyeste organ. Foreningen har eget sekretariat som arbeider på oppdrag fra hovedstyret. Våre medlemmer er kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år, i tillegg til nærstående og pårørende uansett alder. Vårt organisasjonsnummer er 985 807 116.

Ung Kreft har som formål:

– å arrangere likepersonsaktiviteter sentralt og lokalt
– å spre kunnskap om unge berørt av kreft
– å jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser

 

Støtt oss!

Har du lyst til å støtte arbeidet vårt?

Kontonummer:  1644 30 80116
Vipps nummer: 10198

Jubileumsgaver

Noen er så heldige at de føler de «har alt» og ønsker seg ved store anledninger bidrag til et godt formål. Unge berørt av kreft er et godt formål, og gaver til Ung Kreft innbetales på konto 1644 30 80116. Merk innbetalingen med anleding, navn og adresse, slik at vi kan få sendt en takk tilbake.

Minnegaver

Det kan oppleves som meningsløst å miste noen man er glad i, men det kan være meningsfullt å hjelpe andre. Noen ønsker å gi minnegave til Ung Kreft i stedet for blomster. Slike gaver kan overføres til kontonummer 1644 30 80116. Send en e-post til post@ungkreft.no med navn på avdøde, samt pårørendes navn og adresse, slik at vi får anledning til å takke.

Generell støtte

Gaver til Ung Kreft er ikke kun forbeholdt spesielle anledninger. Du kan når som helst støtte oss i vårt arbeid. Send en innbetaling til kontonummer 1644 30 80116, og merk den med «gave», navn og adresse – med mindre du ønsker å være anonym. Vi har også en egen Vipps-konto med nummeret 10198, hvis du vil vippse oss en gave. Du kan også bidra til vårt viktige arbeid for unge kreftrammede ved å bli støttemedlem. Det koster 300 kr i året, og du vil da få tilsendt medlemsbladet vårt, Unge Krefter, hvert kvartal.

Skattefradrag ved pengegaver: Dersom du gir pengegaver på 500 kroner eller mer, gir det deg rett til skattefradrag. Du kan få skattefradrag for inntil 30.000 kroner. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter. Dersom du ønsker skattefradrag for din gave, må du sende en mail til post@ungkreft.no med navn og fødselsnummer (11 sifre). Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).