Invitasjon til Tillitvalgtkonferanse 21- 23. april 2017

Ung Kreft har gleden av å invitere dere til Tillitsvalgtskonferanse 21 – 23. april 2017. Det arrangeres ikke Landsmøte i år, men i vedtektene står det at Ung Kreft under denne helgen skal velge inn nye medlemmer til Hovedstyret. Vi ber derfor om at alle fylkesgrupper sender to delegater til samling denne helgen, slik at dere kan stemme ved valget av nye hovedstyremedlemmer. Delegater er to stykker som fylkesstyre bestemmer at skal dra og representere gruppa og vil kunne avgi stemmer ved valget.

Tillitsvalgtkonferansen 21.-23. april arrangeres på Scandic Oslo Airport. For å komme seg til hoteller kan du ta Shuttlebuss fra Oslo Lufthavn. Nr S55

Tillitsvalgkonferansen har både felles program og noen parallelle seksjoner for hver gruppe. Se vedlagt program for mer detaljer TVK program. Kom gjerne med innspill til programmet. Det kan komme mindre endringer underveis.

Programmet starter fredag 21. april kl.18:00 og avsluttes søndag 24. april ca kl. 14:00. Vi håper så mange som mulig kan sette av tid til å delta. Oppmøte og registrering er satt opp fra klokken 17:00 på fredag.

Hvor mange kan fylkesgruppene sende?

Fylkesgruppene kan sende 2 delegater som Ung Kreft sentralt dekker reise og opphold for. Dersom fylkesgruppa vil ha med flere fra styret til tillitsvalgkonferansen, kan dere sende flere på fylkesgruppa sin regning. Dere sender bare en vanlig påmelding, og fylkesgruppe vil motta en regning på 3000 kr som dekker reise og opphold per deltager utover de to.

Hvor mange kan prosjektgruppene sende?

Hver lokale prosjektgruppe i Sjukt Sprek og Ung Pårørende kan sende 3 personer hver.

Påmelding

Bruk påmeldingsskjema nederst på siden.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet på e-post: annika@ungkreft.no

Hvordan bestille reise?

Du kan enten bestille og betale reisen selv og få refundert utgiftene ved å sende inn et oppgjørsskjema. Du kan også bestille reise gjennom

Reise og konferanseservice:

For fly, bruk dette skjemaet Flyskjema tvk 2017 og send til  post@reiseogkonferanseservice.no

Tlf: +47 69 51 03 90

Mob: +47 99 52 37 80

Påmelding

 

Er du en robot?