Ung Pårørende Tønsberg møtes kl. 18-20.30 i Kreftforeningens lokaler  (Øvre langgate 42)  På samlingene våre vil du møte andre som kanskje opplever noe av det samme som deg. Gjennom aktiviteter og sammenkomster ønsker vi å legge til rette for hyggelig samvær og muligheten til å dele tanker eller erfaringer. Hos oss er det godt å møtes og god stemning. Møtene har ingen påmelding, og er gratis.

Møteplassen ledes av andre ungdommer som har erfaring med å være pårørende til noen med kreft. Meld deg gjerne inn i vår lukkede facebook-gruppe. Her legger vi fortløpende ut informasjon om tid og sted for samlingene våre slik at du kan holde deg oppdatert.

Håper vi snart sees!

Kontaktperson for Ung Pårørende Tønsberg er Desirée Tanner. Hun kan kontaktes på mobil 986 56 169 eller desiree.ta@hotmail.com

Datoer for de neste samlingene:

  1. januar – Erfaringsdeling med samtaler og diskusjoner.
  2. februar – Foredrag med Nina Merethe Stein, barneansvarlig ved Sykehuset i Vestfold. Innlegg om kreftbehandling generelt og litt ekstra om immunterapi.
  3. mars – Aktiviteter, leker og sosialt samvær.
  4. april – Foredrag med Nina Merethe Stein, barneansvarlig ved Sykehuset i Vestfold. Innlegg om seneffekter/skader.
  5. mai – Bowling og middag

Juni – Sommeravslutning. (Ikke bestemt dato enda)

  1. august – Oppstart etter sommerferie med Fuck Cancer Workshop