Våre aktiviteter

Rundt omkring i landet har Ung Kreft egne fylkesgrupper som sørger for lokal liv og røre. En av de viktigste oppgavene til fylkesgruppene er å skape sosiale møteplasser for unge kreftrammede og unge pårørende. Hver fylkesgruppe har et eget styre som har ansvar for lokale aktiviteter. Eksempler på tilbud og aktiviteter er temakvelder, kurs, fysisk aktivitet, julebord, utenlandsturer og sommerfest.

Fylkesgruppene har også ansvar for å holde kontakt med lokale sykehus og helsepersonell som arbeider med ungdom og kreft.

Vi håper du vil finne aktiviteter som passer for deg. Klikk deg inn under og se hvilket tilbud som finnes i din region.