Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende organisasjon drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreftsykdom. Ung Kreft har et treningstilbud til medlemmer som har vært behandlet for kreft. Dette tilbudet kalles Sjukt Sprek.

Les mer om Sjukt Sprek og de lokale gruppene her! 

Sjukt Sprek

Sjukt Sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft. Vi har som hovedmål å skape et aktivt fellesskap for de som raskest mulig ønsker å komme seg på beina igjen etter sykdommen,  og sosialt samhold blant likesinnede, treningsglede og mestring står i fokus.. Prosjektet drives i Oslo, Bergen, Elverum og Trondheim med sikte på utvidelse til de største byene i Norge. Sjukt Sprek arrangerer tre typer aktiviteter for sine medlemmer:

Ukentlig gruppetrening
Vi trener sammen ukentlig. Treninga har som mål å øke deltakernes styrke og kondisjon.

Månedlige gruppeaktiviteter
En gang i måneden ønsker vi å introdusere deltakerne for en ny aktivitet. Det kan være klatring, yoga, padling eller andre aktiviteter som utfordrer deltakerne på nye og spennende måter som for eksempel et løp, renn eller ritt.

Årlig felles mål
Vi skal trene mot et årlig felles mål. Det kan være å nå en destinasjon eller å gjennomføre en konkurranse. Målet skal gi rom for nivådifferensiering, slik at alle kan delta og gjennomføre på sitt nivå.

Trenere

Sjukt Sprek bruker trenere som tilpasser treningene til medlemmenes ambisjoner, nivå og ønsker. Dette gjøres gjennom individuelle samtaler mellom alle våre medlemmer og treneren for å kartlegge deres fysiske form, mål og begrensninger. Flere av våre trenere er selv kreftoverlevere, og flertallet har formell kompetanse på trening og kreft gjennom AKTIV-instruktørstudiet på Norges idrettshøgskole. Gjennom variert fysisk aktivitet legges treningene opp på best mulig måte for å ivareta medlemmenes individuelle behov.

Bli med!

Du må være ferdigbehandlet eller kroniker som anbefales å være i fysisk aktivitet. Du trenger ikke å være i god form, men det er et krav at du er selvhjulpen. Hvis du nylig er ferdigbehandlet må du rådføre deg med legen din om det er forsvarlig for deg å være med i en slik gruppe. Prosjektet begrenser seg ikke kun til de som er en i rehabiliteringsfase – vi vil ha alle med som vil! Så hvis du er ferdigbehandlet for mange år siden, men likevel kunne tenke deg å komme i bedre form sammen med andre unge kreftoverlevere, ønsker vi deg hjertelig velkommen.

For å melde seg inn i Sjukt Sprek og komme i kontakt med din lokale prosjekgruppe, trykk her.

Historien bak Sjukt Sprek

Sjukt Sprek startet høsten 2012 i Osloområdet og ble umiddelbart en stor suksess. I februar 2014 var det Bergen sin tur, og i likhet med Oslo fikk prosjektet mye oppmerksomhet og ble straks kjempepopulært. Høsten 2015 startet Sjukt Sprek Elverum opp, og fra 2016 finnes vi også i Trondheim. Prosjektets videre mål er å utvide Sjukt Sprek til resten av landet. Stiftelsen Aktiv mot kreft har vært en uvurderlig støtte for Sjukt Sprek, og bidrar til at prosjektet kan tilby høyt kvalifisert treningskompetanse til medlemmene.

Klatring Oslo