Bli med på sommerleir for unge pårørende og etterlatte. En god miks av faglig innhold og sosiale opplevelser vil gjøre dette til et minne for livet.


Program
Hver dag skal deles i to, hvor den ene delen er faglig, og den andre delen består av spennende aktiviteter. Likepersoner i Ung Kreft skal bidra i gruppesamtaler og til det sosiale, og så har vi fått med oss dyktige fagfolk som skal holde foredrag og lede gruppesamtalene.

Ellen Claussen er utdannet gestaltterapeut med videre spesialisering innen sorg og traumer, og hun er en av fagpersonene som skal være med på leiren. Hun har arbeidet mye med sorgbearbeiding både individuelt og i grupper. Til daglig driver hun firmaet UniqMe som jobber med ungdom og deres identitetsprosess. Hun har også selv egen erfaring som pårørende og etterlatt.

Marianne Straume er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Siden 1995 har hun arbeidet ved Klinikk for krisepsykologi. Klinikken omfatter blant annet psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom og traumer.

Sammen vil Marianne og Ellen lage et skreddersydd program ut i fra hvem som melder seg på. Foredragene vil blant annet handle om vanlige krise- og traumereaksjoner, mestring av langvarig stress og uvisshet, samt hvordan alvorlig sykdom påvirker familiesamspill, utdannelse og jobb. I grupper får deltakerne reflektere rundt sine egne tanker, følelser og erfaringer. Deler av programmet vil også skille mellom pårørende og etterlatte.

Endelig program vil komme etter at påmeldingen er ferdig.

 

Praktisk informasjon

Når: 7.–11. august 2019

Hvor: Sørmarka konferansehotell i Akershus, som ligger 20 minutter fra Oslo sentrum og en knapp time fra Gardermoen.

Hvem: Medlemmer i Ung Kreft mellom 15 og 35 år som er pårørende eller etterlatt til noen med kreft. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde deg inn her.

Pris: 600 kr (inkluderer reise, kost og losji)

 

Vi oppfordrer alle som ønsker å komme i kontakt med andre pårørende og etterlatte til å melde seg på sommerleiren. Prioriter deg selv og bli med på noen uforglemmelige dager sammen med oss!

 

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet for sommerleiren 2019

Ved spørsmål kontakt prosjektrådgiver i Ung Kreft, Marie Otterbeck Gravråk.
Tlf: 48 25 20 83, marie@ungkreft.no

 

Leiren er støttet av Ekstrastiftelsen, tusen takk!