Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud til unge pårørende og etterlatte etter kreft, mellom 15-35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har pårørendeerfaring, og som har gjennomgått opplæring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft. Samlingene kan bestå av prat, matlaging, gåturer, spillkvelder eller andre aktiviteter: målet er å skape en møteplass der unge pårørende og etterlatte kan møte andre i samme situasjon. Vi fremholder at tilbudet er lettstemt, samtidig som det er rom for de mer alvorlige samtalene. På den måten håper vi å kunne skape et tilbud for alle.

Pårørende og etterlatte er en gruppe som helsevesenet ikke alltid har kapasitet eller mulighet til å følge opp. Samtidig er en kreftdiagnose hos en nærstående en dramatisk opplevelse for den det gjelder. Vi mener vårt tilbud gir deg som er indirekte kreftrammet en måte å håndtere situasjonen på ved å møte andre i samme situasjon.

Samlingene arrangeres ca. hver tredje uke og avholdes enten i lokalene til Kreftforeningens distriktskontorer eller ved Vardesentrene. Tilbudet finnes i dag i Oslo, BergenTromsø , Trondheim, og Tønsberg  hver lokale gruppe har sin egen Facebookgruppe der det legges ut informasjon om samlingene. For mer informasjon om tilbudet nær deg, sjekk ut Ung Pårørende-gruppenes egne sider i menyen til venstre.

Velkommen til Ung Pårørende!

 

Dersom du ønsker brosjyrer, besøk av samlingsleder for å snakke om tilbudet eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med prosjektledelsen kan du ta kontakt med prosjektkoordinator Marie Otterbeck Gravråk i sekretariatet til Ung Kreft: marie@ungkreft.no