Ekstraordinært årsmøte i Ung Kreft Vestland

12. mai 2021 - 12. mai 2021
kl. 19:00 - 21:00
Ekstraordinært årsmøte arrangeres på Zoom. Link med påloggingsinformasjon sendes på e-post.


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ung Kreft Vestland

Fylkesgruppa Ung Kreft Vestland har per i dag ikke et fullverdig styre, da styret kun består av to styremedlemmer. Styreleder har valgt å gå av. Ifølge vedtektene våre skal et fylkesstyre bestå av minimum tre styremedlemmer for å være vedtaksdyktige. Som følge av dette har Hovedstyret i Ung Kreft midlertidig tatt over ansvaret for fylkesgruppa og innkaller med dette til et ekstraordinært årsmøte slik at dere som er medlemmer i Vestland kan velge et nytt styre som kan drive aktiviteter og møteplasser i tiden fremover.

Tidspunkt for ekstraordinært årsmøte

Onsdag 12. mai kl. 19:00

Sted: Zoom

Påloggingsinformasjon sendes ut sammen med sakslisten 2 uker før møtet.

Årsmøte er stedet dere kan bruke stemmeretten deres til å velge noen til å drive fylkesgruppen og lokal aktivitet. Hovedstyret i Ung Kreft jobber med å lage en innstilling til et nytt styre. En endelig innstilling i sakspapirene blir sendt ut 28.04.2021. På møtet er det selvfølgelig dere som medlemmer som stemmer over innstillingen og gjør personvalg.

Når vi først skal samle flest mulig av Ung Kreft Vestland sine medlemmer på Zoom en kveld, ønsker vi å gjøre det til en hyggelig kveld, med litt lek, moro og kule premier.

Plan for møtet:

1. En kort introduksjon med en morsom vri. Vi tar runden med alle deltakerne for å bli litt bedre kjent.

2. Behandle årsmøtesaken: Valg av styre

3. Quiz med kule premier

Mat til møte. Alle deltakere til møtet kan få dekt utgifter til en middag, take away. Oppgjørsskjema for utgifter sendes inn til annika@ungkreft.no etter møtet.

Påmelding til ekstraordinært årsmøtet kan skje helt frem til 12. mai innen kl. 12:00.

Fyll ut påmeldingsskjema her: Påmelding

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet på e-post: annika@ungkreft.no

Med vennlig hilsen

Ung Kreft

Asgeir Fagerli Langberg og Annika Fallsen Huhtala

Styreleder Hovedstyret og daglig leder i Ung Kreft