Landsmøte 2020

24. apr. 2020
kl. 17:00
Scandic Lillestrøm

Ung Kreft har gleden av å innkalle til det 32. ordinære Landsmøte 24-26. april på Scandic Lillestrøm.

Landsmøtet er det høyeste organet i Ung Kreft, og her nedsettes Strategi- og Handlingsplan for neste landsmøteperiode i Ung Kreft. Vi ønsker at helgen skal engasjere deltakerne både på det faglige og sosiale plan. Samtidig håper vi Landsmøtet kan bidra til motivasjon til videre arbeid for Ung Kreft sine medlemmer i hele landet.

Fylkesgruppene har anledning til å sende tredelegater til landsmøtet. Hovedstyret oppfordrer Fylkesgruppene til å sende delegater som godt gjenspeiler bredden av tilbudene i Ung Kreft. Det er også mulig for fylkesgruppene å sende observatører på fylkesgruppens egen regning. Hovedstyret oppfordrer her også til å sende eventuelle observatører på tvers av tilbudene. Alle delegater har mulighet til å påvirke hvordan Ung Kreft skal drives i neste periode.

Forslag til saker og vedtektsendringer som ønskes tatt opp på Landsmøtet må sendes skriftlig til Hovedstyret senest 6 uker før landsmøtet avholdes. I år er dette fredag 13. mars kl. 18:00. Sakspapirene til Landsmøtet 2018 vil sendes ut 14 dager før Landsmøtet åpnes, som faller på 10. April. Vi oppfordrer på det sterkeste at hver Fylkesgruppe avholder et internmøte hvor man går gjennom sakspapirene med delegatene, og sørger for at de er innforstått med Fylkesgruppens meninger i hver enkelt sak slik at voteringen deres vil være representativ. Det kan være lurt å allerede nå sette av en dato til et slikt møte.

Landsmøte åpnes fredag 24. april kl. 18:00 og avsluttes søndag 26. april ca. kl. 14:00. Se vedlagt program for helgen. Endelig program sendes ut sammen med sakspapirene.

Vennligst meld deg på ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet innen 20. Mars.

PÅMELDING

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet på e-post: post@ungkreft.no

Med vennlig hilsen

Ung Kreft

Styreleder Roy Aleksander Farstad
Daglig leder Marie Otterbeck Gravråk