Kreftsakens vinteruke med Ung Kreft og Montebellosenteret

06. mars 2022 - 13. mars 2022
Montebellosenteret, Kurstedveien 5, 2610 Mesnali

Kreftsakens vinteruke er et kurs hvor vi har fokus på aktivitetsglede, mestring og sosialt fellesskap sammen med andre i tilnærmet lik situasjon. Vi har et variert program, som består av blant annet hundespannkjøring, skilek, kanefart, aking, og gode stunder rundt bålet.

Målet med kurset er å inspirere og motivere til fysisk aktivitet på vinterstid, og oppnå positive effekter for både psykisk og fysisk helse. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, og alle aktivitetene er lavterskel og tilpassede.

I tillegg arrangerer Montebellosenteret i samarbeid med Kreftforeningen Kreftsakens vinterleker 11. - 13. mars. Alle som deltar på vinteruka får også delta på vinterlekene. Les mer om Kreftsakens vinterleker her: https://kreftforeningen.no/til...

Alle voksne som har eller har hatt kreft kan søke om opphold, alene eller sammen med en pårørende. En andel plasser vil være forbeholdt Ung Kreft sin målgruppe i alderen 15 - 35 år.