Invitasjon til Landsmøte 22-24. april 2022

22. apr. 2022 - 24. apr. 2022
kl. 18:00 - 15:00

1. innkalling

Ung Kreft kan for første gang invitere alle betalende medlemmer til å delta og bruke stemmeretten sin ved Ung Kreft sitt Landsmøte. Ved ekstraordinært landsmøte i november 2021 endret vi vedtektene, slik at alle medlemmer har mulighet til å engasjere seg.

Helgen 22-24. april 2022 inviteres alle betalende medlemmer til å delta på Landsmøtehelgen. Vi legger til rette for et variert, faglig og sosialt program som er relevant for deg som er eller har vært kreftrammet, pårørende eller etterlatt.

Landsmøtet er det høyeste organet i Ung Kreft, og her nedsettes Strategi- og Handlingsplan for neste landsmøteperiode i Ung Kreft. Vi ønsker at helgen skal engasjere deltakerne både på det faglige og sosiale plan. Samtidig håper vi Landsmøtet kan bidra til motivasjon til videre arbeid for Ung Kreft sine medlemmer i hele landet.

Vi har satt av 70 plasser. Så her er det førstemann til mølla. Det er forbeholdt 3 plasser til styremedlemmer fra hver fylkesgruppe. I tillegg er det vedtatt at 3/4 av Landsmøtedeltakerne skal være mellom 15 og 35 år. Selve Landsmøte kjøres også digitalt, og det vil være mulig å melde seg på og bruke sin stemmerett digitalt.

Program for helgen legges ut etter hvert. Men det er allerede mulig å melde seg på. Saksliste for Landsmøte blir sendt ut 4 uker før.

Det er bindende påmelding med en egenandel på 300 kr. Egenandelen inkluderer reise, opphold, og mat i forbindelse med helgen.

Påmeldingsfrist 16. mars 2022

Praktisk informasjon om Landsmøte

Forslag til saker og vedtektsendringer som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes skriftlig til Hovedstyret senest 6 uker før landsmøtet avholdes. Alle ledd i foreningen kan fremme forslag til landsmøtet. Enkeltmedlemmer som har forslag til saker eller vedtektsendringer må sende det til sin fylkesgruppe. Fylkesgruppen behandler innkomne forslag, og vurderer om de ønsker å fremme forslaget til Landsmøtet. De medlemmene som ikke har en aktiv lokal fylkesgruppe kan sende saker direkte til Hovedstyret.