Landsmøte 2020

21. nov. 2020 - 21. nov. 2020
kl. 10:00 - 17:00

Ung Kreft har gleden av å innkalle til Landsmøte 21. november. Møtet vil foregå digitalt.

Landsmøtet er det høyeste organet i Ung Kreft, og består av hovedstyret og delegater valgt av fylkesgruppene. Landsmøtet diskuterer og vedtar strategi- og handlingsplan, vedtekter og andre saker som er meldt inn. De velger også nytt hovedstyre.

På grunn av koronaviruset avholdes landsmøtet digitalt, og vi vil bruke et eget program for trygg og sikker avstemming. Mer informasjon og opplæring vil komme i god tid før selve dagen.

Forslag til saker og vedtektsendringer som ønskes tatt opp på landsmøtet, må sendes skriftlig til hovedstyret senest fredag 9. oktober kl. 18. Sakspapirene sendes ut fredag 6. november til delegatene.

Hver fylkesgruppe kan melde på tre delegater til Landsmøte.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.