Sommeravslutning restaurantbesøk

01. juni 2023

Mer info om tid og sted for restaurantbesøk kommer fortløpende.

Vi tenker at dette skal arrangeres i starten av juni.