Noen å snakke med

Lukkede Facebook-grupper
Ung Kreft har to lukkede Facebook-grupper som kun er tilgjengelige for kreftrammede eller pårørende medlemmer i alderen 15 – 35 år. Her kan dere komme i kontakt med likesinnede fra hele landet, dele erfaringer og be om råd.

Les mer

Ung Kontakt
Gjennom Ung Kreft sitt prosjekt Ung Kontakt kan du komme i kontakt med andre unge som er berørt av kreft, det gjelder både om du er pasient eller pårørende. Det kan være godt å snakke med noen som selv har kjent på utfordringene kreft kan føre med seg. Kanskje har du mange spørsmål og tanker som det vil være godt å lufte. Du kan få besøk både på sykehus og hjemme, eller vi kan treffes på en café. Det er helt opp til deg!

Les mer

Ung Pårørende
Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud til unge pårørende og etterlatte etter kreft, mellom 15-35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har pårørendeerfaring, og som har gjennomgått opplæring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft.

Les mer

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud fra Kreftforeningen til deg som har spørsmål knyttet til kreft eller alvorlig sykdom -enten du er pasient, pårørende, likeperson eller fagperson. Snakk med Kreftlinjen om kreft, rettigheter og muligheter - de har tid til å lytte.

Les mer