Hovedstyret takkes for sin gode innsats for Ung Kreft i forrige periode.

Syv ledige verv i Ung Kreft

Vil du hjelpe unge kreftrammede og pårørende med å få det bedre? Brenner du for likepersonsarbeid eller vil du spre kunnskap om unge berørt av kreft? Ønsker du å jobbe med politisk påvirkning? Da kan du stille til valg i Ung Kreft.

Helgen 21. - 23. april arrangerer Ung Kreft en jubileumshelg for å feire 40 år. På søndagen skal vi velge inn nye personer i diverse verv i Ung Kreft. Du har mulighet til å stille til valg til disse vervene:

Hovedstyremedlem (tre ledige plasser)

Som hovedstyremedlem er du med og bestemmer det meste som skjer i Ung Kreft. Hovedstyret møtes flere ganger i året for å behandle aktuelle saker. Som hovedstyremedlem får du god innsikt i organisasjonsarbeid, og du kan løfte frem områder du syns er viktig.

Varamedlem i hovedstyret (tre ledige plasser)

Som varamedlem har du ikke møteplikt, men møterett i hovedstyret. Når noen av de ordinære medlemmene i styret ikke kan møte, får du stemmerett. Noen foretrekker å være vara i ett år før de stiller til valg som ordinært hovedstyremedlem, mens andre stiller direkte til valg i hovedstyret.

Etikk- og kontrollkomiteen (en ledig plass)

Etikk- og kontrollkomiteen passer på at organisasjonen drives i tråd med vedtektene. Hvis noen gjør noe feil, eller det dukker opp etisk vanskelige problemstillinger i organisasjonen, kommer etikk- og kontrollkomiteen på banen for å vurdere situasjonen og lage forslag til løsninger. For å stille til dette vervet kan du ikke ha andre verv eller roller av betydning i Ung Kreft. Dette passer for deg som er opptatt av god organisasjonsdrift, etiske vurderinger og jus.

Er dette noe for meg?

  • Du trenger ikke å kunne mye om organisasjonsdrift for å stille til valg, men du må være villig til å lære.
  • Syns du det virker litt skummelt? Alle som sitter i de sentrale posisjonene i Ung Kreft, har på et tidspunkt vært helt uerfarne. Du vokser med oppgavene.
  • Du må ha tid til vervet. Det varierer hvor tidkrevende de forskjellige vervene er.
  • Du må være medlem i Ung Kreft for å kunne stille til valg. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde deg inn her.
  • Du får et større faglig og sosialt nettverk.
  • Du stiller sterkere på jobbmarkedet med et organisasjonsverv på CV-en.

Ikke nøl med å stille til valg dersom oppgavene virker spennende. Vi trenger alle slags mennesker, både nye og erfarne, i organisasjonen.

Kontakt valgkomiteen

Hvis du ønsker å stille til valg eller lurer på noe angående de ledige plassene, kan du kontakte Christoffer som er leder av valgkomiteen: christoffers8@hotmail.com