Roy Aleksander Farstad

Styreleder

Alder: 33 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Midt-Norge

Bakgrunn: Kokk, bachelor i service og retail management. Studerer for øyeblikket planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda.

Hjertesak: De yngste medlemmene våre. Jeg vil også at Ung Kreft skal bidra til å styrke den ungdomsmedisinske tenkingen. I tillegg ser jeg hvor viktig det er med fysisk aktivitet, og jeg vil at ungdom som pårørende skal bli sett og hørt.

Mob: 959 43 533

E-post: roy(at)ungkreft.no

 

Helge Øvreness

Nestleder

Alder: 28 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Oslo og Akershus

Bakgrunn: Studerer matvitenskap og ernæring ved NMBU på Ås.

Hjertesak: At flest mulig skal vite om Ung Kreft, og at alle i målgruppen opplever Ung Kreft som en organisasjon hvor man kan finne samhold, oppleve mestring og kjenne på glede når situasjonen ellers kan være krevende. For å få til dette spiller våre frivillige og tillitsvalgte den viktigste rollen. Jeg vil jobbe for at de får det de har behov for, og at vi i hovedstyret skal være deres beste støttespillere.

Mob: 916 26 567

E-post: helge(at)ungkreft.no

 

 

Asgeir Fagerli Langberg

Styremedlem

Alder: 25 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Troms og Finnmark

Bakgrunn: Jurist i NAV

Hjertesak: Arbeid for pårørende og politisk påvirkning

Mob: 970 15 549

E-post: asgeir(at)ungkreft.no

 

 

Gitte Rudstaden

Styremedlem 

Alder: 37 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Innlandet

Bakgrunn: Transportleder, jobber med logistikk for tømmerbiler. Har to barn.

Hjertesak: Arbeid for pårørende, Sjukt Sprek og Fuck Cancer.

Mob: 952 89 358

E-post: gitte(at)ungkreft.no

 

Cathrine Stølan Sundset

Styremedlem

Alder: 22 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark

Bakgrunn: Studerer radiografi i Trondheim Hjertesak: Å få flere medlemmer og ha flere aktiviteter i fylkesgruppene, og Ung Kontak

Mob: 454 78 644

E-post: cathrine(at)ungkreft.no

 

Astrid Kvale

Styremedlem

Alder: 31 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane

Bakgrunn: Ung ufør, utdannet økonom, bruker hverdagen på frivillig arbeid og egen helse.

Hjertesak: Fysisk aktivitet og rehabilitering, senskader og hvordan leve et best mulig liv etter behandling, samt ulike politiske problemstillinger vedrørende fertilitet.

E-post: astrid(at)ungkreft.no

 

Ingrid Bakke

1. vara

Alder: 21 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Agder

Bakgrunn: Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, tar fagbrev i mai. Skal gå på videregående påbygg til høsten.

Hjertesak: Hjelpe nye fylkesgrupper og de som ikke har så mye aktivitet, med å komme i gang med gode medlemsaktiviteter. Og sammen komme frem til gode metoder for rekruttering.

E-post: ingrid(at)ungkreft.no

 

Anders Fotland

2. vara

Alder: 36 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane

Bakgrunn: Bussjåfør. Er også hobbyfotograf.

Hjertesak: Prøve å synliggjøre Ung Kreft slik at flere får vite om oss, hvem vi er og hva vi gjør for pasienter som er blitt rammet av kreft. Ønsker å holde god kontakt mellom fylkesgruppene og hovedstyret og sørge for et godt samarbeid. Som tidligere kreftpasient ønsker jeg å vise gledene, fordelene og mulighetene en har av å være med i organisasjonen.

Mob: 938 73 141

E-post: anders(at)ungkreft.no

 

Lynni Vo Tran

3. vara

Alder: 26 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark

Bakgrunn: Bioingeniør

Hjertesak: Utvikle Ung Pårørende enda mer. Jeg ønsker vi skal nå ut til flere med tilbudet, og gjerne starte opp samlinger der det er fylkesgrupper.

E-post: lynni(at)ungkreft.no