Roy Aleksander Farstad

Styreleder

Alder: 34 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Midt-Norge

Bakgrunn: Arbeider som daglig leder i pasientforeningen NORILCO.

Hjertesak: De yngste medlemmene våre. Jeg vil også at Ung Kreft skal jobbe mer politisk, blant annet ved å bidra til ungdomsvennlige sykehus.

Mob: 959 43 533

E-post: roy(at)ungkreft.no

 

 

Lynni Vo Tran

Nestleder

Alder: 27 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark

Bakgrunn: Bioingeniør

Hjertesak: Jeg vil utvikle Ung Pårørende enda mer, og så ønsker jeg å rekruttere flere unge inn i organisasjonen.

E-post: lynni(at)ungkreft.no

 

 

Ingrid Bakke

Styremedlem

Alder: 22 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Agder

Bakgrunn: Barne- og ungdomsarbeider. Går på på videregående påbygg.

Hjertesak: Jeg brenner for ungdomsarbeid generelt og vil legge til rette for at de unge enkelt kan bli med på aktiviteter som de syns er gøy.

E-post: ingrid(at)ungkreft.no

 

 

Raymond Hovland

Styremedlem 

Alder: 27 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Oslo og Akershus

Bakgrunn: Økonom

Hjertesak: Jeg ønsker å jobbe for medlemsvekst og godt samarbeid på tvers av gruppene i organisasjonen.

Mob: 911 49 321

E-post: raymond(at)ungkreft.no

 

 

Astrid Kvale

Styremedlem

Alder: 32 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane

Bakgrunn: Ung ufør, utdannet økonom, bruker hverdagen på frivillig arbeid og egen helse.

Hjertesak: Fysisk aktivitet og rehabilitering, senskader og hvordan leve et best mulig liv etter behandling, samt ulike politiske problemstillinger vedrørende fertilitet.

E-post: astrid(at)ungkreft.no

 

 

Asgeir Fagerli Langberg

Styremedlem

Alder: 26 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Troms og Finnmark

Bakgrunn: Jurist i NAV

Hjertesak: Jeg vil arbeide for pårørende og politisk påvirkning.

Mob: 970 15 549

E-post: asgeir(at)ungkreft.no

 

 

Susanne Bergum

1. vara

Alder: 26 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Agder

Bakgrunn: Helsefagarbeider. Jobber med utviklingshemmede.

Hjertesak: Spre kunnskap om senskader og legge til rette for gode likepersonsaktiviteter.

Mob: 902 65 531

E-post: susanne(at)ungkreft.no

 

 

Helge Øvreness

2. vara

Alder: 29 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Oslo og Akershus

Bakgrunn: Studerer matvitenskap og ernæring ved NMBU på Ås.

Hjertesak: At flest mulig skal vite om Ung Kreft, og at alle i målgruppen opplever Ung Kreft som en organisasjon hvor man kan finne samhold, oppleve mestring og kjenne på glede når situasjonen ellers kan være krevende. For å få til dette spiller våre frivillige og tillitsvalgte den viktigste rollen. Jeg vil jobbe for at de får det de har behov for, og at vi i hovedstyret skal være deres beste støttespillere.

Mob: 916 26 567

E-post: helge(at)ungkreft.no

 

 

Erle-Andrea Bjørnsdatter-Løvenskiold Grüner Kvam

3. vara

Alder: 27 år

Fylkesgruppe: Ung Kreft Midt-Norge

Bakgrunn: Sykepleier.

Hjertesak: Jeg vil jobbe for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til våre medlemmer.

Mob: 481 24 346

E-post: erle-andrea(at)ungkreft.no