Ung Kreft skjema for utlegg og reise.

Reiseoppgjørsskjema

Oppgjørsskjema for utlegg

Ung Kreft skjema for registrering av likepersonaktivitet.

Rapportering likepersonsaktiviteter Ung Kreft ny

Ung Kreft har en rekke godkjente likepersoner i organisasjonen. Dette skjema brukes av likepersoner, til å registrere alle likepersonaktiviteter og likepersonbesøk. Innleveringsfrist for disse er 15. februar for høsten, og 15. august for våren. NB! Excel-arket har to sider, bla til neste side nederst i dokumentet.

Ung Kreft skjema for registrering av besøksamtaler. 

Skjema for registrering av besøk og likepersonsamtaler (excel)

Skjema for registrering av besøk og likepersonsamtaler (pdf)

Alle besøk utført av likepersoner som er godkjente besøkere skal registrere og sende inn rapport på alle besøk gjort hvert år. Rapporteringsfrist er 15.feb og 15. august.

Skjema til regnskap

Regnskap mal 2019 (Excel)