Facebookgrupper

For kreftrammede

Har du noen gang følt at du er den eneste unge personen som har kreft eller seneffekter etter behandlingen?

Det er (heldigvis) ikke så mange unge som får kreft, men derfor er det lett å føle seg alene. Vi har opprettet en lukket Facebook-gruppe for medlemmer i Ung Kreft som har eller har hatt kreft, og er mellom 15-35 år. Her kan du utveksle erfaringer, få råd og støtte, og komme i kontakt med andre unge kreftrammede fra hele landet.

For pårørende og etterlatte

Ønsker du å komme i kontakt med andre pårørende eller etterlatte?

Ung Kreft har opprettet en lukket Facebook-gruppe for medlemmer som er pårørende eller etterlatte, og mellom 15-35 år. Her kan du utveksle erfaringer, få råd og støtte, og komme i kontakt med andre fra hele landet som er i samme situasjon som deg.

For barnefamilier

Sliter du med å få hverdagen med små barn til å gå rundt under/etter kreftbehandlingen?

Bli med i en lukket Facebook-gruppe for barnefamilier hvor en av foreldrene har eller har hatt kreft. Her kan du utveksle erfaringer, få råd og støtte, og komme i kontakt med andre kreftrammede barnefamilier fra hele landet.

Ung Kreft Nettverk

Dette er en gruppe for deg som er over 35 år og har en link til unge berørt av kreft. Det kan være at du selv hadde kreft eller var pårørende i ung alder, du er forelder til en ungdom med kreft, du jobber med unge kreftrammede, eller på en annen måte er engasjert i unge kreftrammede og pårørendes interesser.

Alle lokale fylkesgrupper, Sjukt Sprek-grupper og Ung Pårørende-grupper har også sine egne facebookgrupper.

Flere tilbud og aktiviteter