Felles Start

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på kroppen. Det reduserer utmattelse og angst, og fremmer fysisk funksjon og livskvalitet for mennesker som har gjennomgått kreftbehandling. I tillegg gir det en fantastisk mestringsfølelse!

Unge kreftrammede har ofte en utfordrende helsesituasjon, også lenge etter avsluttet behandling. Mange sliter med å komme i gang med trening etter alt de har vært igjennom. Med aktivitetscampen Felles Start ønsker vi å tilby tilpasset trening til unge kreftrammede over hele landet. Campen vil inneholde varierte aktiviteter i et valgfritt program med ulik intensitets- og vanskelighetsgrad.

Navnet Felles Start signaliserer det å komme i gang med fysisk aktivitet sammen med andre. Målet er å gi inspirasjon og motivasjon til å fortsette treningen hjemme når campen er ferdig.

Hvem kan delta?

Unge kreftrammede mellom 15-35 år som har eller har hatt kreft, kan delta på Felles Start. Dette betyr at også friskmeldte kan være med. Hvis du er i tvil om du er i stand til å være med, må du få godkjenning fra legen din. Alle deltakere må være selvhjulpne. Det stilles imidlertid ingen krav til fysisk form utover dette. Programmet tilpasses slik at både de som ikke er vant med å trene, og de som er i god form, får utfordringer og aktiviteter som passer dem.

Felles Start 2020

Informasjon om neste års leir kommer snart

Sjukt Sprek

Inspirasjonen til Felles Start kommer fra vårt tilbud Sjukt Sprek - et treningstilbud for unge kreftrammede.

Sjukt Sprek har ukentlige treninger, og finnes i flere byer.

Les mer her