Ung Krefts likepersonskurs

Er du mellom 15 og 35 år og har erfaring med å være kreftrammet, pårørende eller etterlatt? Ønsker du å hjelpe andre i samme situasjon? Da kan du bli likeperson i Ung Kreft.

En likeperson er ikke en fagperson, men et medmenneske som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Som likeperson i Ung Kreft vil du bli matchet med noen som går igjennom noe lignende det du har opplevd, og ta en prat om det han eller hun går igjennom akkurat nå. En likeperson kan gi gode råd, men det viktigste er likevel å lytte.

Ung Kreft holder flere likepersonskurs i året. På kurset lærer du hvordan du kan støtte andre i en sårbar situasjon og være en god samtalepartner. Du vil bli rustet til å håndtere temaer det kan være vanskelig å snakke om. Det er viktig at dine egne erfaringer med kreft er ferdig bearbeidet før du blir likeperson.

Alle likepersoner har taushetsplikt.


Kommende Likepersonskurs

Datoer for nye likepersonskurs blir oppdatert på denne siden fortløpende.

For mer informasjon kontakt styreleder Roy på e-post roy@ungkreft.no