Sommersamling for pårørende og etterlatte

Unge mennesker sitter rundt et bål på kvelden

Pårørende er en gruppe som ofte ikke blir sett. Men kreft er en krise for pårørende også. Ung Kreft ønsker å gi pårørende og etterlatte noen dager hvor de kan oppleve å være prioritert, føle trygghet, nyte flotte opplevelser og treffe andre i samme situasjon.

Sommersamlingen består av faglig innhold kombinert med sosiale aktiviteter. Hver dag deles i to, hvor den ene delen er faglig, og den andre består av aktiviteter og fritid. Likepersoner i Ung Kreft bidrar i gruppesamtaler og til det sosiale, og dyktige fagfolk holder foredrag og leder gruppesamtalene.

Hvem kan delta?

Du som er medlem i Ung Kreft, er mellom 15 og 35 år, og som er pårørende eller etterlatt til noen med kreft.

For å kunne gjøre opplegget mest mulig relevant prioriteres de som er i en pårørendesituasjon akkurat nå, og ikke for mange år siden. Hvis du er etterlatt, vil de som har mistet noen i løpet av de siste fem årene prioriteres.

Spesielle hensyn kan tas.

Sommersamling 2020

Årets samling blir på Camp Sjusjøen fra 3. - 6. august. Mer informasjon kommer snart!

Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset covid-19, og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som gis i forbindelse med dette. Vi vil se an om det er forsvarlig å avholde sommersamlingen, eller om vi må avlyse. Planleggingen går foreløpig som normalt, og påmelding vil komme snart.

Facebook-gruppe

Ung Kreft har en lukket Facebook-gruppe for unge pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Her kan du dele erfaringer, be om råd og treffe andre som er i samme situasjon som deg.

Bli med i Facebook-gruppen