Sommersamling for pårørende og etterlatte

Unge mennesker sitter rundt et bål på kvelden

Det er med stor glede vi kan invitere pårørende og etterlatte til en sommersamling 10-14. august 2022 på Sørmarka konferansehotell.

Sommersamlingen består av faglig innhold kombinert med sosiale aktiviteter. Hver dag deles i to, hvor den ene delen er faglig, og den andre består av aktiviteter og fritid. Likepersoner i Ung Kreft bidrar i gruppesamtaler og til det sosiale, og dyktige fagfolk holder foredrag og leder gruppesamtalene.

Hvem kan delta?

Du som er medlem i Ung Kreft, er mellom 15 og 35 år, og som er pårørende eller etterlatt til noen med kreft.

For å kunne gjøre opplegget mest mulig relevant prioriteres de som er i en pårørendesituasjon akkurat nå, og ikke for mange år siden. Hvis du er etterlatt, vil de som har mistet noen i løpet av de siste fem årene prioriteres.

Spesielle hensyn kan tas.

Sommersamling 2022

Årets samling blir på Sørmarka konferansehotell fra 10. - 14. august.

Program
Sommersamlingen vil bestå av faglig innhold kombinert med sosiale aktiviteter. Ideen er å dele opp hver dag i to, hvor den ene delen er faglig, og den andre delen introduserer deltagerne til nye aktiviteter og fritid. Likepersoner i Ung Kreft skal bidra i gruppesamtaler og til det sosiale. Vi tar sikte på å få med likepersoner som skal holde foredrag og lede gruppesamtalene.

Endelig program for både den faglige og sosiale biten vil komme etter hvert.

Vi oppfordrer alle som ønsker å komme i kontakt med andre pårørende og etterlatte til å melde seg på sommerleiren. Her blir det rom for å snakke om og bearbeide det man har vært gjennom, kombinert med hyggelige fritidsaktiviteter.

Prioriter deg selv og bli med på noen uforglemmelige dager sammen med oss!

Etter påmeldingsfrist vil vi sende ut mer informasjon om program, betaling, pakkeliste og annet.
Det er bindende påmelding.
Påmeldingsfrist 1.mai

Pris egenandel: 500 kr (inkludere reise, kost og losji)

Ved spørsmål kontakt med Martine Kvarstein

Tlf: 416 79 760, martine@ungkreft.no