Sommersamling for pårørende og etterlatte

Unge mennesker sitter rundt et bål på kvelden

Kreft rammer ikke bare den som er syk, men også de rundt. Frykt og bekymringer, store omsorgsoppgaver eller sorg kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Derfor inviterer vi deg til en sommersamling for unge pårørende og etterlatte. Her får du verktøy som kan hjelpe deg videre – og venner for livet.

Sommersamling 2022

Årets samling blir på Sørmarka konferansehotell fra 10.–14. august.

Program
Sommersamlingen består av faglig innhold kombinert med sosiale aktiviteter. Vi får besøk av dyktige foredragsholdere, mens likepersoner i Ung Kreft bidrar i gruppesamtaler og til det sosiale.

Endelig program kommer etter hvert.

Vi oppfordrer alle som ønsker å komme i kontakt med andre pårørende og etterlatte til å melde seg på sommerleiren. Her blir det rom for å snakke om og bearbeide det man har vært gjennom, kombinert med hyggelige fritidsaktiviteter.

Prioriter deg selv og bli med på noen uforglemmelige dager sammen med oss!

Etter påmeldingsfristen sender vi ut mer informasjon om program, betaling, pakkeliste og annet.

Påmeldingsfristen er 15. juni. Det er bindende påmelding.

Pris egenandel: 500 kr. Det inkluderer reise, kost og losji.

Har du spørsmål, ta kontakt med koordinator Nikolai Skorge Bogre.

Tlf 93091260, mail nikolai@ungkreft.no


Hvem kan delta?

Du som er medlem i Ung Kreft, er mellom 15 og 35 år, og som er pårørende eller etterlatt til noen med kreft.

For å kunne gjøre opplegget mest mulig relevant prioriteres de som er i en pårørendesituasjon akkurat nå, og ikke for mange år siden. Hvis du er etterlatt, vil de som har mistet noen i løpet av de siste fem årene prioriteres.

Spesielle hensyn kan tas.

Andre tilbud og aktiviteter