Tips og triks

Her finner dere tips og triks om hvordan dere kan utvikle tilbudet deres.

Tips til rekruttering av nye medlemmer

Flere av gruppene har varierende oppmøte på arrangementene sine. Her er noen råd om hva dere kan gjøre for å rekruttere flere deltakere.

Presentasjon av de frivillige på nettsiden

På ungkreft.no ligger kontaktinformasjonen til mange frivillige. Hvis besøkende på nettsiden kunne blitt bedre kjent med dere, vil terskelen for å møte opp på et arrangement for første gang, bli lavere.

Tips: Legg ved et bilde og tekst om dere selv.

Eksempel

Navn:
Verv:
Hvorfor er du engasjert i Ung kreft?
Hva brenner du for?
Hva kan man kontakte deg om?
Har du er spesielt talent? Hvis ja, hva er det?

Bli kjent med målgruppen

Se over medlemslisten. Her kan dere finne ut hvilken aldersgruppe de fleste er, hvor de fleste bor, om de er gutter eller jenter og når de er registrert. Etter å ha analysert hvem dere skal nå ut til, kan dere se på tilbudet dere har hatt til nå, og se om det er noe dere kan gjøre annerledes. Kanskje skal dere teste å ha et arrangement i en helt annen by?

Annonsering av arrangement

Annonser alle samlinger i god tid. Få alltid med informasjon om tid og sted i tillegg til annen nyttig og viktig informasjon. Og ikke glem å bruke et godt bilde.

Hva er et godt bilde? Bruk helst bilder dere har tatt selv, for eksempel bilder fra tidligere arrangementer. Vis frem hvem som var med og hva dere gjorde, så får andre lyst til å bli med neste gang.

Annonser kommende samlinger på nettsiden, både i kalenderen og på fylkesgruppens side. I tillegg kan dere dele invitasjonen på mail og i Facebook-gruppen. Lag eventuelt en flyer om arrangementet og heng den opp på skoler, sykehus, Vardesentre osv.

Samarbeid med andre foreninger

Fylkesgruppene kan samarbeide med lokalforeningene til Barnekreftforeningen, Kreftforeningen eller andre pasientforeninger for kreftrammede. Medlemmer av Barnekreftforeningen som har fylt 15 år, kan ha interesse av å bli med på Ung Kreft sine arrangementer. Finn kontaktinformasjonen på hjemmesiden til Barnekreftforeningen, inviter dere selv til møtene deres for å snakke om Ung Kreft og hva dere kan tilby. Ofte er det ungdommer der som gjerne vil komme i kontakt med andre unge.

Før dere drar på et slikt møte kan det være lurt å ha forberedt en kort presentasjon av Ung Kreft, fylkesgruppen og dere selv. Snakk gjerne om din egen historie og hvordan du kom i kontakt med Ung Kreft. Dette er noe mange kan relatere seg til.

Lokale kreftkoordinatorer

Ta kontakt med deres lokale kreftkoordinator(er), og fortell om hvem dere er og hva dere driver med. Spør om kreftkoordinator vil hjelpe dere med å nå ut til unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Gi ham/henne noen brosjyrer om Ung Kreft eller annen informasjon om fylkesgruppen.

At kreftkoordinator snakker varmt om fylkesgruppen og gir unge tips om å bli med, kan bidra til at dere får rekruttert mange flere medlemmer.

Oversikt over kreftkoordinatorer i Norge: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/

Det kan være en eller flere koordinatorer i deres region. Bruk alle.

Besøk poliklinikker og sykehus

Besøk sykehus og kreftavdelinger. Snakk med de som jobber der og fortell om Ung Kreft. Spør om dere kan henge opp eller dele ut brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Kanskje kan dere få holde en presentasjon om Ung Kreft for de ansatte?

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten

På disse arenaene kan dere komme i kontakt med fagfolk som møter ungdom som i en vanskelig tid. Dersom fagpersonene vet om deres lokale tilbud når de treffer en ungdom med kreft eller som er pårørende, vil de mest sannsynlig anbefale dem å delta på deres arrangement. Men for at de skal huske på dere, er det viktig at dere har informert om at Ung Kreft finnes.

Andre tilbud i fylkesgruppen

Ung Kreft kan ha mange tilbud i hver region, som for eksempel Sjukt Sprek, Ung Pårørende, Ung Kontakt og Fuck Cancer-workshops i tillegg til fylkesgruppen. Være flinke til å informere om hverandres tilbud. Plutselig er det noen som ønsker å være med på flere aktiviteter.

Forventninger til arrangementet

Når dere annonserer et arrangement, eller prøver å rekruttere flere til fylkesgruppen, er det viktig å skape realistiske forventinger. Hvis dere inviterer inn til en kopp kaffe og en god prat, da er det en kopp kaffe og en prat deltakerne forventer. Inviterer dere til et kurs om for eksempel fatigue, og deltakerne kommer til en liten diskusjonsgruppe om temaet, da kan dere treffe litt feil. Vær tydelige i invitasjonen om hva arrangementet går ut på.

Hvilke aktiviteter vil medlemmene være med på?

Spør dem. Snakk med dem på samlinger om hva de ønsker mer av, lag evalueringsskjemaer hvor de får lov til å svare anonymt på hva de syns om aktivitetene, lag avstemninger i Facebook-gruppen om hva dere skal gjøre fremover. Styret kan ikke vite hva folk tenker uten å ha snakket med dem. Hold en jevn dialog med medlemmene deres om hva de ønsker seg, for hvis aktivitetene ikke treffer, melder de seg ut.

Hvordan kom du selv i kontakt med Ung Kreft?

Snakk sammen dere som sitter i styret. Hvordan kom dere selv i kontakt med Ung Kreft og deres fylkesgruppe? Kan dere legge til rette for at flere oppdager Ung Kreft på samme måten? Vær gjerne kreativ med tanke på hvor dere kan rekruttere flere medlemmer.

Aktiviteter

Vi arrangerer mange gode og spennende aktiviteter rundt om i landet. Her kommer det snart eksempler på aktiviteter dere kan vurdere å teste ut.

Organisasjonshåndbok

Ung Kreft er medlem av paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede. De har laget en organisasjonshåndbok med mange gode råd til hvordan dere kan drive gruppen deres.