Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra.

Som ungdom og ung voksen er man i rask utvikling og skal oppnå mye på kort tid: gå igjennom puberteten og finne seg selv, bli ferdig utdannet, få sin første jobb, bygge nettverk og kanskje stifte familie. Når man får kreft midt i livets mest hektiske fase, kan avstanden til jevnaldrende bli stor. Vennene fortsetter å utvikle seg, mens en selv står på pause. Det gjør at mange føler seg veldig alene.

Ung Kreft er her for unge kreftrammede og pårørende som trenger å snakke med noen i samme situasjon, eller som ønsker å bli med på en spennende aktivitet og glemme alt som er kjipt.

Mer om oss

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende pasientforening som har eksistert i over 35 år. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold. Møter du opp på våre aktiviteter, treffer du alltid likepersoner som selv har erfaring med å enten være kreftrammet eller pårørende.

Vårt formål

Ung Kreft har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved å:

- arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt

- spre kunnskap om unge berørt av kreft

- jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser

Organisasjonen

Landsmøtet

Landsmøte er Ung Kreft sitt øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes annen hvert år innen utgangen av april.

Landsmøtet består av hovedstyret og valgte representanter fra fylkesstyrene. Hvert fylkesstyre kan sende 3 delegater.

Hovedstyret

Hovedstyret er ansvarlig for organisasjonens virksomhet og består av seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmer i Hovedstyret blir valgt på ordinært Landsmøte, og supplert på Tillitsvalgtkonferansen hvert annet år.

Hovedstyret 2019/2020

Ungdomsstyret

Ung Kreft er den eneste pasientforening for kreftrammede som har som hovedformål å jobbe for unge pasienter og pårørende. Ung Kreft er likevel ikke en ren ungdomsorganisasjon hvis man definerer ungdom som dem under 26 år.

Ung kreft sin målgruppe er unge mellom 15 og 35 år, og for å sikre ungdomsmedvirkning i organisasjonen har Hovedstyret oppnevnt et eget ungdomstyre som skal fremme ungdommenes behov og ønsker i organisasjonen.

Fylkesgrupper

Ung Kreft har 8 fylkesgrupper som per i dag dekker totalt 18 fylker.
Fylkesstyret velges på et årlig årsmøte. Fylkesstyret konstituerer seg selv i sin egen region.

Finn din fylkesgruppe

Sekretariatet

Sekretariatet jobber på vegne av hovedstyret, og hjelper til med den daglige driften av organisasjonen.

Sekretariatet i Ung Kreft

Medlemmer

Medlemmer i Ung Kreft er selve grunnen til at Ung Kreft eksisterer. Vi er her for å skape tilbud og møteplasser for våre medlemmer, enten du er kreftrammet eller pårørende. Som medlem får du demokratiske rettigheter og kan være med å påvirke organisasjonens arbeid.

I 2018 hadde Ung Kreft 990 betalende medlemmer.