Medlemmer i Ung Kreft står samlet, holder rundt hverandre og smiler inn i kamera

Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra.

Som ungdom eller ung voksen er du i rask utvikling og skal oppnå mye på kort tid: gå igjennom puberteten og finne din egen identitet, bli ferdig utdannet, få din første jobb, bygge nettverk og kanskje stifte familie. Når du får kreft eller blir pårørende midt i livets mest hektiske fase, kan avstanden til andre på samme alder bli stor. Vennene fortsetter å utvikle seg, mens du selv står på pause. Kanskje føler du deg litt alene.

Ung Kreft er her for deg som trenger å snakke med noen i samme situasjon, eller som ønsker å bli med på en spennende aktivitet og glemme alt som er kjipt.

Vil du lese mer om hva vi har gjort de siste årene? Det finner du i årsrapportene våre.

Mer om oss

Ung Kreft er en selvstendig, landsdekkende pasientorganisasjon som ble stiftet i 1983. Målgruppen vår er unge kreftpasienter, kreftoverlevere, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold.

I Ung Kreft finner du mange gode tilbud og aktiviteter. Du kan for eksempel bli med på trening, lytte til podcast, bli med på store samlinger med andre fra hele landet eller treffe likesinnede lokalt der du bor. Møter du opp på våre aktiviteter, treffer du alltid likepersoner som selv har erfaring med å enten være kreftrammet eller pårørende.

Våre formål

Ung Kreft har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved å:

- arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt.

- spre kunnskap om unge berørt av kreft.

- jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser.

Organisasjonen

Landsmøte

Landsmøte er Ung Kreft sitt øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes annet hvert år innen utgangen av april.

Landsmøtet består av hovedstyret og valgte representanter fra fylkesstyrene. Hvert fylkesstyre kan sende tre delegater.

Hovedstyret

Hovedstyret er ansvarlig for organisasjonens virksomhet og består av seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmer i hovedstyret blir valgt på ordinært Landsmøte, og supplert på tillitsvalgtkonferansen annet hvert år.

Ungdomsstyret

Ung Kreft er den eneste pasientorganisasjonen for kreftrammede som har som hovedformål å jobbe for unge pasienter og pårørende. Målgruppen vår er unge mellom 15 og 35 år, Ung Kreft er dermed ikke en ren ungdomsorganisasjon. For å sikre ungdomsmedvirkning har Hovedstyret oppnevnt et eget ungdomstyre som fremmer ungdommenes behov og ønsker i organisasjonen.

Fylkesgrupper

Ung Kreft har åtte fylkesgrupper som per i dag dekker hele Norge utenom Nordland. Fylkesstyret velges på årsmøtet og har ansvar for å drifte fylkesgruppen.

Finn din fylkesgruppe

Sekretariatet

Sekretariatet jobber på vegne av Hovedstyret, og hjelper til med den daglige driften av organisasjonen.

Sekretariatet i Ung Kreft

Medlemmer

Medlemmene våre er selve grunnen til at Ung Kreft eksisterer. Vi er her for å skape tilbud og møteplasser for våre medlemmer, enten du er kreftrammet eller pårørende. Som medlem får du demokratiske rettigheter og kan være med å påvirke organisasjonens arbeid. I 2019 hadde Ung Kreft 968 betalende medlemmer.

Bli medlem

Organisasjonskart

Bruk av midler