Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Ung Kreft samler inn og bruker personopplysninger som vi innhenter og mottar fra brukere og medlemmer som benytter våre tilbud og tjenester. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Ung Kreft behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, kursdeltagere samt og kreftrammede og pårørende som får bistand og tjenester fra foreningen.

Vi har ikke innsikt i helseopplysninger for medlemmer og støttespillere. For våre omsorgstilbud behandler vi sensitive personopplysninger i tråd med gjeldende personvernregler.

Behandlingen som både er elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven herunder EUs personvernsforordning og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere og frivillige.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Ung Kreft på post@ungkreft.no eller på telefon 97078430.

Besøksadresse: Ung Kreft, Kongens gate 6, 0153 Oslo.

Postadresse: Ung Kreft, Postboks 78, 0101 Oslo.

Organisasjonsnummer: 985 807 116


Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I dette ligger en rettslig forpliktelse. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer registreres inn i medlemskategorier for kreftrammede og pårørende for at vi skal kunne tilby nyttige tjenester for hver enkelt. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til å kunne eksempelvis sende ut medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, invitasjon til å delta i undersøkelser, forskning mm. Ved avsluttet medlemskap deaktiveres ditt medlemskap i Ung Kreft.


E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.


Nyhetsbrev

Alle medlemmer som har oppgitt e-postadressen sin til oss, mottar nyhetsbrev. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta nyhetsbrev må du registrere navn og e-post hos oss. Dette lagres i en egen database (MailChimp), deles ikke med andre og slettes hvis du enten melder deg ut av Ung Kreft eller melder deg av nyhetsbrevet.


Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Vi benytter Google Analytics for å analysere bruken av og forbedre innholdet på vårt nettsted.

Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.


Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside kan både medlemmer, interessenter og privatpersoner melde seg på kurs, samlinger eller andre arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. For å registrere informasjonen benytter vi enten påmeldingsskjema på vår egen nettside, google skjema, Survey Monkey eller påmelding via e-post. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet, samt oppfylle rapporteringsplikt vi har til støtteordninger. Personopplysninger vi ikke trenger til rapportering slettes etter arrangementet er avsluttet.


Lagring av personopplysninger i henhold til bokføringsloven

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare (f.eks. personopplysninger i forbindelse med fakturaer, reiseregninger eller lønnskjøring), vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til daglig leder, Annika Fallsen Huhtala, post@ungkreft.no


Personvernombud

Organisasjonen er ikke pliktig til å ha personvernombud og har ikke dette. Se ellers øvrig kontaktinformasjon.