Bli frivillig

Har du lyst til å bidra i organisasjonen vår? Det finnes mange måter du kan engasjere deg på.

Likeperson

En likeperson er en person som bruker egne erfaringer til å møte andre mennesker i en lignende situasjon som den man selv har gjennomgått. Ung Kreft driver likepersonsarbeid for både kreftpasienter og pårørende, gjennom Ung Kontakt og Ung Pårørende.

Finn din kontaktperson her

Tillitsvalgt i fylkesgruppene

Fylkesgruppene våre driver et jevnlig aktivitetstilbud for lokale medlemmer. For å sitte i et fylkesgruppestyre, må man velges inn på deres lokale årsmøte, som avholdes mellom 1. januar og 7. februar. Ta kontakt med fylkesleder i din region for mer informasjon. Finnes det ikke en fylkesgruppe i din region? da kan vi hjelpe til med et oppstartsmøte.

Ta kontakt med sekretariatet.

Brukerrepresentant

En brukerrepresentant er en person som er med å påvirke beslutninger og prosesser f.eks. i NAV, ved et sykehus eller ved andre helseinstitusjoner. Ung Kreft oppnevner jevnlig brukerrepresentanter til diverse utvalg. Har du lyst til å være med å påvirke Helse-Norge?

Send en mail til post@ungkreft.no, og merk den «Brukerrepresentant Ung Kreft», så kan vi lagre deg som potensiell brukerrepresentant i databasen vår.

Ressursperson

Er du glad i å skrive? Eller har du talent for å ta gode bilder? Liker du å snakke med mennesker? Har du sans for detaljer og kan lage flotte bordoppsetninger? Uansett hva du liker å gjøre, har vi helt sikkert bruk for deg.

Kanskje du kan hjelpe fylkesgruppene med å skrive artikler til medlemsbladet vårt «Unge Krefter», kanskje du kan ta fine bilder som kan brukes på nettsidene våre, kanskje du kan hjelpe fylkesgruppene med å stå på stand og dele ut informasjonsmateriell, eller kanskje du kan hjelpe til med forberedelser i forkant av et arrangement.

Send en mail til post@ungkreft.no, merket «Ressursperson i Ung Kreft», og skriv litt om hva du ønsker å bidra med og hvor du bor, så skal vi sette deg i kontakt med noen som kan ha bruk for akkurat deg.

Fuck Cancer Workshop

Vi trenger alltid hjelp i de eksisterende gruppene som arrangerer workshoper rundt om i hele landet. Les mer om hvordan du kan bidra her.