Medlemsservice

Som frivillig i Ung Kreft er det viktig å ta i mot både medlemmer og nye frivillige på en god måte. Her finner du retningslinjer og tips om hvordan dette skal gjøres.

Nye frivillige

Vi får ofte henvendelser av personer som ønsker å være frivillig hos oss. Uansett om de melder sin interesse til sekretariatet eller en lokal gruppe, er det viktig at de får oppfølgning og riktig informasjon. Derfor har vi laget følgende steg for å ta nye frivillige godt i mot.

1. Svar på henvendelser

Svar på alle henvendelser enten det er på mail, Facebook eller andre kanaler.

Eksempel på svar:
"Hei, så hyggelig at du ønsker å være frivillig hos oss. For at vi skal finne oppgaver som passer deg best mulig, ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet, så tar vi kontakt.

Registrering av frivillige i Ung Kreft


Mvh Ditt Navn. "

2. Registrering og e-kurs

Når de frivillige har fylt ut skjemaet i punkt 1, vil sekretariatet få henvendelsen.

Sekretariatet sender ut en mail med mer informasjon og link til e-kursene "Introkurs for Ung Kreft" og "Likepersonskurs".

3. Den frivillige sendes tilbake til dere

Når den frivillige har registrert seg og tatt e-kursene, kobler sekretariatet personen opp mot gruppen hen ønsker å bidra i.

Ta raskt kontakt og avtal et møte med personen.

Fortell personen hvordan deres gruppe jobber, og hva frivillige kan bidra med. Sammen lager dere avtaler og en fremdriftsplan for hvordan hen skal engasjere seg.

4. Oppfølging

Når den frivillige har vært med en stund, inviter til en samtale hvor dere evaluerer hvordan samarbeidet og aktivitetene går.

Nye medlemmer

Det viktigste du gjør som frivillig i Ung Kreft, er å ta i mot nye medlemmer på en god måte.

1. Ønske velkommen

Potensielle medlemmer og nye medlemmer tar ofte kontakt med Ung Kreft på ulike måter. Det er derfor viktig at personene får svar og blir satt inn i riktig system.

Kontakt på Facebook eller mail: Følg opp henvendelsen og informer om tilbudene våre. Oppfordre hen til å melde seg inn for å kunne få tilgang til alle medlemsgodene våre. Husk å legge ved link til innmeldingssiden vår, ikke tenk at de finner frem til den selv.

Meldt inn i medlemssystem: Sjekk jevnlig i Regweb eller med sekretariatet om deres gruppe har fått noen nye medlemmer. Lag en rutine for hvordan dere skal følge dem opp. Kanskje sender dere ut en mail, melding i sosiale medier eller tar en telefon. Ikke la nye medlemmer gå i lang tid uten å høre fra dere. Få dem til å føle seg inkludert og velkommen med en gang, hvis ikke er sjansen stor for at de melder seg ut igjen.

2. Invitere med på aktivitet

Hvis et nytt eller potensielt medlem er mellom 15 og 35 år, spør om hen vil være med på neste aktivitet. Foreslå å møtes i forkant for å hilse på dere i styret først.

3. Få oversikt

Pass på at medlemmet blir lagt inn i riktig Facebook-gruppe og får oversikt over alle Ung Kreft sine aktiviteter i deres region (fylkesgruppen, Sjukt Sprek, Ung Pårørende, Ung Kontakt, Fuck Caner workshops osv).