Unge mennesker poserer med sverd, kroner og utkledningstøy på Escape room
Joakim (med papirkrone på hodet) tok med Ung Kreft Oslo og Akershus på Escape room.

Frivillig fornøyelse

Det er ikke vanskelig for Joakim (30) å finne grunner til å være frivillig i Ung Kreft. Han vet godt hvor mye det betyr å ha en møteplass for likesinnede og kunne delta på aktiviteter ut ifra sine egne forutsetninger. De siste årene har han selv vært med på å skape møteplasser for andre. Det har gitt ham både god erfaring og god fornøyelse.

Det var moren til Joakim som meldte ham inn i Ung Kreft. Hun hadde funnet en brosjyre på sykehuset og mente dette var noe for ham. Selv var han i alt for dårlig form til å lese noe som helst. På selveste nyttårsaften 2009 hadde han fått diagnosen akutt lymfatisk leukemi. Cellegift og stamcelletransplantasjon måtte til, men behandlingen hindret ikke to tilbakefall. Nå går Joakim på livsbevarende medisiner som gjør at han kan studere 100 %. I tillegg har han overskudd til både samboer og å spille innebandy.

Fra reservert til engasjert

På sykehuset hadde han blitt kjent med et par andre pasienter som også fikk kreftbehandling. Dessverre overlevde ikke den ene, og Joakim ble mer reservert i møte med andre. Han holdt seg for seg selv med unntak av venner og kjente som besøkte ham.

Likevel ble han med på en reise i regi av Ung Kreft, hvor han møtte andre som hadde lignende erfaringer som ham selv. Han deltok i samtalegrupper hvor han fikk høre andres historier og dele sin egen. Han møtte også deltakere som kunne fortelle om et treningstilbud for unge kreftrammede, som han fikk lyst til å være med på. Dette ble starten på mange års engasjement i Ung Kreft.

Joakim måtte igjennom tøff behandling for å bli kreftfri.
Trengte kasserer

Tilbake i Oslo begynte han å trene sammen med Sjukt Sprek. Han deltok også på mange aktiviteter i regi av Ung Kreft Oslo og Akershus. I 2016 ble han med på årsmøte hvor det skulle velges nye styremedlemmer.

– De trengte en kasserer, og på den tiden hadde jeg begynt å få tilbake litt overskudd. Jeg hadde hatt stor glede av aktiviteter som fylkesgruppa stod for, så nå tenkte jeg det var min tur å bidra, forteller han.

Rollen som kasserer ble hans. Kassereren har det overordnede ansvaret for økonomien i fylkesgruppen. Det innebærer blant annet å ha oversikt over penger som er til rådighet. Noen ganger kommer penger inn, for eksempel pengegaver, sponsing eller egenandeler fra aktiviteter. Dessuten skal regninger betales til riktig tid.

Hva er et årsmøte?

I januar og begynnelsen av februar er det årsmøte i alle fylkesgruppene. Da har du mulighet til å påvirke hva som skjer i din lokale fylkesgruppe.

  • På årsmøtet samles fylkesgruppen og går igjennom året som er gått. I tillegg skal et nytt fylkesstyre velges.
  • Alle medlemmer i fylkesgruppen kan delta på årsmøtet.
  • Alle som har betalt medlemskontingenten har stemmerett.
  • Har du en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet, må du kontakte fylkesgruppen din så snart som mulig.
Ikke ensomt som leder

Etter ett år som kasserer ble Joakim valgt som styreleder for Ung Kreft Oslo og Akershus. Nå er det han som trekker i trådene og sørger for å samle de andre i styret. Selv om han står som leder, trekker han frem samarbeidet med resten av styret som det viktigste for at fylkesgruppen skal fungere. Sammen blir de enige om planen for kommende periode og fordeler ansvaret mellom seg.

– Vi har alltid to som deler på ansvaret for hver aktivitet. Da er det lettere å fordele oppgaver som må gjøres både før, underveis og etter aktiviteten.

Lav terskel for å hjelpe hverandre

Joakim sliter litt med fatigue (slitenhet) som følge av kreftbehandlingen. Av og til har han ikke overskudd til å ta seg av så mye annet enn det mest nødvendige. Slik er det for de fleste i styret. De har en tett dialog underveis, både på telefon og på chat, i tillegg til styremøtene.

– Dette er ikke som en jobb hvor arbeidsgiver forventer 100% innsats hele tiden. Vi har alle våre utfordringer, og terskelen er lav for både å spørre om hjelp eller å tilby hjelp, forteller han.

Fylkesstyret i Oslo og Akershus ønsker seg gjerne flere jenter inn i styret.
Relevant erfaring

Joakim studerer IT og ledelse i Halden, og merker at erfaring fra frivillig lederverv kommer godt med i studiet. Dessuten får han innsikt i hvordan en organisasjon drives og fungerer på innsiden, en erfaring som kommer godt med uansett.

På spørsmål om det noen ganger er utfordrende eller kjedelig å være frivillig, trekker han på svaret. Han innrømmer at samvittigheten kan gnage når energien ikke er på lag og han må be om hjelp for å komme i havn med oppgavene. Av og til kan det være fristende å vente til energien kommer tilbake, men det er ikke alt som kan utsettes på ubestemt tid.

– Jeg må planlegge en del og ta unna oppgavene når jeg har overskudd til det. Likevel er det verdt det. Jeg har fått mange venner og verdifull støtte gjennom Ung Kreft. Det føles veldig godt å gi noe tilbake og bidra til at andre unge kreftrammede får en bedre hverdag, forteller han.

Bli med i fylkesstyret

Ung Kreft er avhengige av frivillige og tillitsvalgte som driver de lokale tilbudene rund omkring i landet. Her er seks gode grunner til å bli med i fylkesstyret:

  • Du er med på å bestemme hva som skjer i din fylkesgruppe.
  • Du lærer om organisasjonsarbeid.
  • Du får utviklet egne evner og interesser.
  • Du får noe å sette på CV-en din.
  • Du får større nettverk.
  • Du gjør noe godt for andre unge berørt av kreft.
Snart årsmøte

På nyåret er det årsmøte i alle fylkesgruppene. Da skal det velges nye medlemmer til fylkesstyrene.

– Vi trenger flere styremedlemmer i Oslo og Akershus, og det er mulig å stille til valg i andre fylkesgrupper også. Jeg oppfordrer alle som har lyst til å gjøre en innsats for unge kreftrammede, og som trenger nyttig erfaring på CV-en, til å stille til valg. Du trenger ikke å ha noe erfaring med organisasjonsarbeid, for du får opplæring. Så lenge du er engasjert og har lyst til å gjøre en god jobb, er du kvalifisert, avslutter Joakim.

Styreverv byr på mange flotte opplevelser - for eksempel en tur på sjøen en nydelig sommerkveld.

Kontakt din fylkesgruppe

Ta kontakt med din lokale fylkesgruppe hvis du vil vite mer om hva et slikt verv innebærer. Hver fylkesgruppe har som regel en leder, nestleder, kasserer og sekretær, men det er mulig å få en rolle basert på egne kunnskaper og interesser. Du kan for eksempel bli aktivitetsansvarlig, fundraiser, sykehuskontakt, fotograf, skribent eller ansvarlig for sosiale medier.

Finn din fylkesgruppe.