Kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) er ikke greit!

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at minstesatsen for AAP skal reduseres kraftig for unge under 25 år. Ung Kreft stiller seg sterkt kritisk til forslaget.

– Kutt i AAP vil ikke motivere unge med kreft og kronisk sykdom til å komme seg ut i jobb. Mange kan faktisk ikke jobbe, sier styreleder i Ung Kreft, Roy Farstad

I VG sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at unge på AAP har høyere inntekt enn jevnaldrende studenter.

– Å få en kreftdiagnose gir merutgifter knyttet til helsen. Sykdom og senskader gjør at unge kreftrammede heller ikke har mulighet til å ha ekstrajobb ved siden av studiene. Dette gjelder ikke bare våre medlemmer, men også unge med andre diagnoser og funksjonshemminger, sier Farstad.

Videre sier Anniken Hauglie til VG at «veldig mange av de yngste AAP-mottagerne har lettere psykiske lidelser. For dem vil jobb, aktivitet og utdanning være helsefremmende».

– Hauglie etterlater et inntrykk av at unge selv velger å stå utenfor arbeidslivet. Ung Kreft utfordrer henne til å komme og hilse på ungdommene våre. Se hvor ressurssterke de er, mens de møter den største utfordringen i sine unge liv. De er fulle av pågangsmot, men kreft og senskader stopper dem, ikke viljen, sier Farstad

Ung Kreft forventer at dette er kutt som blir reversert. NAV skriver selv på sin nettside at AAP skal sikre folk inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Ikke ta fra unge voksne denne muligheten. De må på lik linje med andre voksne kunne leve selvstendige og verdige liv.