Pårørendeundersøkelsen

Gi din stemme – vær med å bestemme.

Det er over 800 000 pårørende i Norge, og mange av dem er pårørende til kreftpasienter. Til tross for dette store antallet, blir behovene deres ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

Uten fakta og statistikk blir er det nærmest umulig å stille krav til politikerne. Derfor har Pårørendealliansen siden 2016 gjennomført Pårørendeundersøkelsen der de «tar tempen» på norske pårørende. Ung Kreft er medlem i Pårørendealliansen, og hvis du svarer på denne undersøkelsen, kan vi sammen med dem jobbe politisk for at du får hjelpen og rettighetene du trenger.

Ung Kreft har fått en unik lenke til spørreundersøkelsen slik at vi kan se behovene for akkurat vår målgruppe. Du svarer helt anonymt.

Ta undersøkelsen og vær med å bestemme!