Styreleder Asgeir står alvorlig foran Stortinget i forbindelse med pasientoppropet

Sammen om raskere tilgang til medisiner

Norge bruker lengre tid enn land som Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye livsviktige medisiner. – Norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Slik kan vi ikke ha det, sier styreleder Asgeir Fagerli Langberg.

Medisiner som allerede har blitt standardbehandlinger i våre naboland, har ennå en lang saksbehandlingstid i Norge. Det er uholdbart, for våre syke og for våre pårørende.

– Etter en lang stund hvor ulike pasientforeninger hadde jobbet med denne problemstillingen isolert, forsto vi at dette var noe vi burde jobbe sammen om. Kreftforeningen inviterte til et møte med et ønske om at en person i hver pasientforening følger opp, og at vi har en felles strategi, forteller Asgeir.

Strategien ble til Pasientoppropet som per i dag støttes av 46 ulike organisasjoner. I skrivende stund har oppropet samlet inn over 100 000 underskrifter.

23. juni overleverte organisasjonene underskriftene til helseminister Ingvild Kjerkhol. Sammen holdt de et seksten meter langt banner fylt av hundre tusen hjerter som representerte underskriftene.

– Jeg deler utålmodigheten deres, sa Ingvild Kjerkhol da hun mottok underskriftene. Hun understreket at Regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å få ned saksbehandlingstiden.

Asgeir er glad for at helseministeren ønsker å ta tak i saken. Han understreker hvor viktig nye medisiner er for unge spesielt.

– Unge mennesker er i livets startfase. De er den pasientgruppen som må leve lengst med eventuelle bivirkninger av behandlingen. Det er ingen tid å miste, sier Asgeir.

Få har mulighet til å finansiere sin egen behandling. Unge pasienter har ikke bygget seg god nok økonomi til å betale millioner fra egen lomme til å bli frisk. Det er da opp til familiens økonomi og øvrige nettverks evne og vilje til å finansiere behandlingen. Dette skaper en enorm sosial ulikhet.

– Mens vi venter, taper vi ikke bare leveår, vi taper liv, understreker Asgeir.

Trenger din signatur

Ung Kreft er en av 46 organisasjoner som står sammen bak Pasientoppropet. Vi trenger din stemme for å bli hørt i denne saken. Gå inn på pasientoppropet.no og skriv under, du også! Sammen kan vi gjøre en forskjell for fremtidens pasienter.