Styreleder Asgeir står alvorlig foran Stortinget i forbindelse med pasientoppropet

Sammen om raskere tilgang til medisiner

Norge bruker lengre tid enn land som Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye livsviktige medisiner. – Norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Slik kan vi ikke ha det, sier styreleder Asgeir Fagerli Langberg.

Medisiner som allerede har blitt standardbehandlinger i våre naboland, har ennå en lang saksbehandlingstid i Norge. Det er uholdbart, for våre syke og for våre pårørende.

– Etter en lang stund hvor ulike pasientforeninger hadde jobbet med denne problemstillingen isolert, forsto vi at dette var noe vi burde jobbe sammen om. Kreftforeningen inviterte til et møte med et ønske om at en person i hver pasientforening følger opp, og at vi har en felles strategi, forteller Asgeir.

Strategien ble til Pasientoppropet som per i dag støttes av 46 ulike organisasjoner. I skrivende stund har oppropet samlet inn over 100 000 underskrifter.

Asgeir var en av flere representanter for pasientforeninger som møtte opp utenfor Stortinget for å kreve en endring.

– Sylvi Listhaug kom ut og møtte representanter fra 12 pasientforeninger. Vi hadde en god samtale, og jeg føler vi ble hørt. Spesielt viktig for Ung Kreft var at vi fikk gjennom ungdomsperspektivet.

For kreftrammede, og særlig unge kreftrammede, er tid veldig viktig når det kommer til behandling og kreftoverlevelse.

– Unge mennesker er i livets startfase. Tilgang til best mulig medisin, raskest mulig, er særlig viktig for våre pasienter. Unge pasienter er den gruppen som må leve lengst med eventuelle bivirkninger av behandlingen. Det er ingen tid å miste, sier Asgeir.

Få har mulighet til å finansiere sin egen behandling. Unge pasienter har ikke bygget seg god nok økonomi til å betale millioner fra egen lomme til å bli frisk. Det er da opp til familiens økonomi og øvrige nettverks evne og vilje til å finansiere behandlingen. Dette skaper en enorm sosial ulikhet.

– Mens vi venter, taper vi ikke bare leveår, vi taper liv, understreker Asgeir.

Trenger din signatur

Ung Kreft er en av 46 organisasjoner som står sammen bak Pasientoppropet. Vi trenger din stemme for å bli hørt i denne saken. Gå inn på pasientoppropet.no og skriv under, du også! Sammen kan vi gjøre en forskjell for fremtidens pasienter.