Søker nye ressurser til Ung Kreft Hordaland, Sogn og Fjordane

Arbeidet består av å:

- delta på styremøter.

- arrangere medlemsaktiviteter.

- ha sosialkvelder på ungdomsrommet på Haukeland sykehus.

- være med på samlinger for opplæring.

Vi i fylkesstyret deler på ansvaret og arbeidsoppgavene. Er dette noe for deg så send noen linjer om deg selv til hsf@ungkreft.no

Lurer du på noe, ta kontakt med styreleder Anette på tlf. 906 33 938.