Samlet inn over 144.000 kr til Ung Kreft

Da elevene på Nordberg Ungdomsskole fikk velge hvilken sak de ønsket å samle inn penger til, var alle elever og ansatte enige: Kreft hos ungdom var viktigst for dem. På en dag samlet hele skolen inn over 144 000 kr til Ung Kreft.

Operasjon Dagsverk (OD) arrangeres hvert år av Elevorganisasjonen sammen med norsk ungdom. Tanken er at ungdom skal bruke en dag i sitt liv på å jobbe for at ungdom andre steder i verden skal få mulighet til å skaffe seg en utdannelse. Av ulike grunner kunne ikke Nordberg ungdomsskole arrangere OD-dagen, men ledelsen mente likevel at det var viktig for elevene å samle inn penger og bidra til en organisasjon som elevene selv valgte. Anna Mathea Hansen (14) i klasse i 9B var aksjonsleder, og hun forteller at elevene var enige om hvilke saker de ønsket å samle inn penger til.

– Flertallet ønsket opprinnelig å samle inn penger til to av de største og mest kjente organisasjonene i Norge. Forslagene kom først til elevrådet. Elevrådskontakten ved Nordberg skole, Eirin Granlund, tok forslagene videre til rektor. Rektor stilte seg meget positiv til begge forslagene, men hadde et ønske: ettersom vi er ungdommer selv, så burde vi samle inn penger til en ungdomsorganisasjon, forteller Anna Mathea.

Elevrådskontakt Eirin hadde noe kjennskap til Ung Kreft fra før via bekjente, og sammen ble de enige om at Ung Kreft var riktig for Nordberg skole å samle inn penger til.

Aksjonen ble gjennomført på samme måte som Operasjon Dagsverk. Før aksjonsdagen måtte alle elevene finne seg en jobb hvor de kunne tjene inn penger til saken. Anna Mathea forteller at elevene valgte å tjene penger på forskjellige måter.

– Noen fikk seg jobb i bedrifter, andre ryddet og vasket hjemme, slik som jeg gjorde, mens andre solgte boller og kaffe. Vi la også til rette for at de som ikke klarte å skaffe seg jobb, kunne komme til oss i aksjonskomiteen og få hjelp, men det var det ingen som trengte i år. Alle var veldig engasjerte.

Ungdom hjelper ungdom

Selv om ingen av elevene ved skolen har stått frem med personlig krefthistorie, var det likevel en kollektiv enighet om at kreft hos ungdom og deres pårørende var en viktig sak for dem.

– Kreftsaken var noe hele skolen hadde et veldig sterkt ønske om å støtte, og i tillegg er jo unge kreftrammede dem vi kan kjenne oss mest igjen i. Vi kan selvfølgelig ikke vite hvordan det er å være ungdom og ha kreft, men vi er jo også unge, så vi kan ane at det må være tøft, forteller hun.

Da innsamlingsdagen kom, var hun litt bekymret for hvordan innsatsen blant elevene kom til å bli, men hun bekymret seg helt uten grunn.

Hele skolen var engasjert! Det var veldig gøy å se at alle hadde lyst å hjelpe. Det morsomste med hele aksjonen var at det ble en så stor suksess. Vi samlet inn til sammen 144 177 kr. I tillegg var det også veldig fint å få være med på foredraget som Ung Kreft holdt for resten av elevene.

– Anna Mathea

Helge Øvreness fra hovedstyret i Ung Kreft kom nemlig til Nordberg skole for å fortelle elevene litt om organisasjonen.

– Det var lærerikt og gav oss en bedre forståelse av hva vi samlet inn penger til, sier Anna Mathea.

Anbefaler flere skoler å gjøre det samme

Anna Mathea forteller at elevene og ledelsen ved Nordberg skole var veldig fornøyde med hvordan de valgte å gjennomføre innsamlingen.

– Det var veldig spennende for Nordberg å prøve dette i år, og det er virkelig noe jeg anbefaler andre skoler å gjøre, oppfordrer hun.

Hun har tips til andre skoler som ønsker å gjøre noe lignende:

– De må vite at det skal en del planlegging til, og det er viktig at skoleledelsen kommuniserer godt med elevene og elevrådet. Det var stort sett planleggingen som var utfordrende, innsamlingen var bare gøy. Hvis det er noen andre skoler som vurderer å gjøre det samme, så er det bare å kjøre på.

Hun påpeker også at det som er det aller viktigste for en vellykket innsamlingsaksjon, er at elevene selv er engasjerte i saken det samles inn penger til. Derfor anbefaler hun at elevene selv får velge hvilken organisasjon de skal jobbe for.

– Det var en fin erfaring å være aksjonsleder, til tross for at det var mye arbeid. Jeg kunne helt sikkert gjort det igjen til neste år, avslutter Anna Mathea smilende.