Ung Kreft har fått støtte til to nye prosjekter

Tusen takk til Stiftelsen Dam som gir oss støtte til å gjennomføre to prosjekter for kreftrammede og pårørende.

«Sykt lyst på jobb» er et samarbeidsprosjekt mellom Ung Kreft og Kreftforeningen for å hjelpe unge kreftrammede tilbake eller ut i jobb etter kreftbehandling. Det å få kreft i ung alder fører ofte til at en faller utenfor arbeidsliv og studier, og det oppleves vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter og muligheter som finnes. Prosjektet skal blant annet bidra til at unge kreftrammede finner relevant informasjon på en enkel måte, på ett sted.

Ung Kreft skal også i samarbeid med Rådet for psykisk helse ha prosjektet «Hverdagsglede for unge kreftrammede og pårørende». Kurset skal handle om 5 grep som kan øke hverdagsglede, og vil blant annet lære deg som kreftrammet, pårørende eller etterlatt å ta i bruk egne ressurser for å oppnå mer hverdagsglede.

Vi gleder oss til å starte opp med disse spennende prosjektene i 2022!