Nyttig informasjon

Her er en oversikt over hvor du finner nyttig informasjon i Ung Kreft.

Facebook-gruppe for frivillige

Alle frivillige kan bli med i denne Facebook-gruppen, hvor vi deler erfaringer og holder hverandre oppdatert på hva som skjer.

E-post

Sekretariatet og hovedstyret sender ut viktig informasjon på e-post. Hver lokale gruppe har sin egen fellesmail, og det er viktig at all informasjonen som kommer på denne e-posten deles med hele gruppa. Kontakt sekretariatet dersom dere mangler passord til mailen.

SharePoint

Det du ikke finner av informasjon her på nettsiden for frivillige, finner du i Sharepoint (skyområde via Microsoft). Her ligger alt du trenger av dokumenter, manualer osv. Hver lokale gruppe har tilgang til SharePoint via fellesmailen for gruppa. Kontakt sekretariatet dersom dere mangler passord. Link til innloggingsside.

OneDrive

Dere har ikke lov til å lagre sensitive dokumenter på den personlige pc-en deres. Men hver gruppe har sitt eget område i OneDrive (skyområde via Microsoft) hvor dere kan lagre styrereferater, deltakerlister osv. Hver gruppe har tilgang til OneDrive via fellesmailen for gruppa. Kontakt sekretariatet dersom dere mangler passord. Link til innloggingsside.

E-kurs

Vi har laget flere e-kurs som frivillige og tillitsvalgte kan ta. Noen er obligatoriske, mens andre er knyttet til spesifikke roller. Spør sekretariatet om hvilke e-kurs som er aktuelle for deg.

Kalender

Her vil vi legge ut kalender/årshjul med viktige frister, arrangementer og møter.

Kontaktinformasjon

Hovedstyret
 • Styreleder Asgeir Fagerli Langberg: asgeir@ungkreft.no
 • Nestleder Ingrid Bakke: ingrid@ungkreft.no
 • Styremedlem Lynni Tran: lynni@ungkreft.no
 • Styremedlem Erle-Andrea Bjørnsdatter-Løvenskiold Grüner Kvam: erle-andrea@ungkreft.no
 • Styremedlem Susanne Bergum: susanne@ungkreft.no
 • Styremedlem Emely Elisabeth Remme Wiland: emely@ungkreft.no
 • 1. vara Henriette Emilie Østhold: henriette@ungkreft.no
 • 2. vara Hannah Louise Rosenquist Lie: hannah@ungkreft.no
 • 3. vara Pia Lisland; pia@ungkreft.no
Sekretariatet
 • Daglig leder Annika Fallsen Huhtala: annika@ungkreft.no
 • Kommunikasjonsansvarlig Anniken Golf Rokseth: anniken@ungkreft.no
 • Sosionom Heidi Engelkor: heidi@ungkreft.no
 • Aktivitets- og frivillighetskoordinator Martine Kvarstein: martine@ungkreft.no
 • Radiodokumentarist Awa Sarr: awa@ungkreft.no
Fylkesgruppene
 • Ung Kreft Agder: agder@ungkreft.no
 • Ung Kreft innlandet: innlandet@ungkreft.no
 • Ung Kreft Midt-Norge: midtnorge@ungkreft.no
 • Ung Kreft Oslo og Akershus: oa@ungkreft.no
 • Ung Kreft Rogaland: rogaland@ungkreft.no
 • Ung Kreft Troms og Finnmark: tf@ungkreft.no
 • Ung Kreft Vestfold, Buskerud og Telemark: vbt@ungkreft.no
 • Ung Kreft Vestland: vestland@ungkreft.no
 • Ung Kreft Østfold: ostfold@ungkreft.no
Ung Pårørende
 • Ung Pårørende Oslo: ungparorendeoslo@ungkreft.no
 • Ung Pårørende Bergen: ungparorendebergen@ungkreft.no
 • Ung Pårørende Trondheim: ungparorendetrondheim@ungkreft.no
 • Ung Pårørende Vestfold: ungparorendetonsberg@ungkreft.no
Sjukt Sprek
 • Sjukt Sprek Oslo: sjuktsprekoslo@ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Bergen: sjuktsprekbergen@ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Stavanger: sjuktsprekstavanger@ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Trondheim: sjuktsprektrondheim@ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Tromsø: sjuktsprektromso@ungkreft.no
 • Sjukt Sprek Elverum: sjuktsprekelverum@ungkreft.no