Våre samarbeidspartnere

Kreftforeningen

Ung Kreft er ikke en del av Kreftforeningen, men vi har et godt samarbeid med dem. Vi har en avtale som sier hva Ung Kreft kan og ikke kan gjøre dersom vi ønsker å motta driftsmidler fra Kreftforeningen. I tillegg har vi opprettet en egen samarbeidsavtale vedrørende Fuck Cancer-armbåndene, som fordeler ansvaret og inntektene mellom Ung Kreft og Kreftforeningen.

Samarbeidet med Kreftforeningen gir Ung Kreft anledning til å delta i ulike fora som tar opp saker som er relevant for våre medlemmer.

Flere fylkesgrupper samarbeider også med Kreftforeningens distriktskontorer i forbindelse med medlemstilbud, og i forbindelse med Krafttak mot kreft som er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.

Pårørendealliansen

Ung Kreft har lenge vært en organisasjon for både kreftrammede og pårørende. Som et ledd i å jobbe mer aktiv for pårørendes interesser er Ung Kreft medlem av Pårørendealliansen. Pårørendeallisansen er en frittstående paraplyorganisasjon som arbeider for å bedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Ung Kreft har i dag en representant i styret i Pårørendealliansen.

Unge Funksjonshemmede

Ung Kreft er medlem i Unge funksjonshemmede som en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 37 organisasjoner som samlet har over 25 000 medlemmer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom.

Aktiv mot Kreft

Stiftelsen Aktiv mot Kreft har som mål å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ung Kreft har gjennom treningstilbudet Sjukt Sprek et samarbeid med Aktiv mot kreft. Støtten fra Aktiv mot kreft finansierer trenerutgifter slik at vi kan sikre høy trenerkompetanse til deltakerne. Støtten gir oss også mulighet til å gjennomføre Sjukt Sprek flere steder i landet.

Montebellosenteret

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet deres er å gi hjelp til livsmestring. Ung Kreft arrangerer hvert år en sommeraktivitetsuke sammen med Montebellosenteret.