Våre samarbeidspartnere

Kreftforeningen

Ung Kreft har et godt samarbeid med Kreftforeningen. Vi har en avtale som sier hva Ung Kreft kan og ikke kan gjøre dersom vi ønsker å motta driftsmidler fra Kreftforeningen. I tillegg har vi opprettet en egen samarbeidsavtale vedrørende Fuck Cancer-armbåndene, som i korte trekk fordeler ansvaret mellom Ung Kreft og Kreftforeningen.

Samarbeidet med Kreftforeningen gir Ung Kreft anledning til å delta i ulike fora som tar opp saker som er relevant for våre medlemmer.

Flere fylkesgrupper samarbeider også med Kreftforeningen lokalt i forbindelse med medlemstilbud, og i forbindelse med Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.

Pårørendealliansen

Ung Kreft har lenge vært en organisasjon for både kreftrammede og pårørende. Som et ledd i å jobbe mer aktiv for pårørendes interesser er Ung Kreft medlem av Pårørendealliansen. Pårørendeallisansen er en frittstående paraplyorganisasjon som arbeider for å bedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Ung Kreft har i dag en representant i styret i Pårørende alliansen.

Unge Funksjonshemmede

Ung Kreft er medlem i Unge funksjonshemmede som en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 33 organisasjoner som samlet har over 25 000 medlemmer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom.

Aktiv mot Kreft

Stiftelsen Aktiv mot Kreft har som mål å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ung Kreft har gjennom Sjukt Sprek et samarbeid med Aktiv mot kreft. Takket være Aktiv mot kreft kan Sjukt Sprek drifte med høyt aktivitetsnivå. Støtten fra Aktiv mot kreft i 2017 har finansiert trenerutgifter for å sikre tilbud og høy trenerkompetanse til prosjektets medlemmer.

Montebellosenteret

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon, for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Ung Kreft arrangerer hvert år en sommeraktivitetsuke på Montebellosenteret.